Advocacy

Позиції ІТК

 • 17.012011
  ЄКТТ, АВМС і Україна
  1 липня 2009 року в Україні набрала чинність ратифікована 17 грудня 2008 року Європейська Конвенція про транскордонне телебачення (далі - Конвенція), метою якої є спрощення, серед Сторін-підписантів Конвенції, транскордонної трансляції та ретрансляції телевізійних програмних послуг.
 • 14.012011
  Трансляція іноземних фільмів
  Згідно з Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 Народних Депутатів України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 14 Закону України «Про кінематографію» (справа про розповсюдження іноземних фільмів) № 13-рп від 20.12.2007 р. було встановлено, що іноземні фільми не підлягають розповсюдженню та демонструванню в Україні,якщо їх не дубльовано або не озвучено чи не субтитровано державною мовою.
 • 14.012011
  Захист неповнолітніх
  Відповідно до ст. 52 Конституції України, дитинство охороняється державою. Закон «Про охорону дитинства» (абз. 4 ст. 20) передбачає заборону пропагування у ЗМІ культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини.
 • 13.012011
  Дерегулювання змісту
  Дедалі частіше почали виникати випадки, коли різні органи, які мають відношення до галузі телерадіомовлення та компетенцію приймати відповідні рішення, практично втручаються у програмну концепцію мовника.
 • 11.012011
  Національне кіновиробництво
  Відповідно до статті 18 Закону України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року № 9/98-ВР (надалі - Закон), державна політика в сфері кінематографії полягає у визнанні кінематографії галуззю культури, а національного фільму – надбанням культури України.
 • 10.012011
  Регулювання авторського права та суміжних прав
  Регулювання авторського права та суміжних прав має дуже важливе значення для телебачення, адже за своєю суттю воно здійснює трансляцію аудіовізуальної інформації, у створенні якої значну участь беруть творчі працівники – автори, ведучі тощо
 • 10.012011
  Концепція державної інформаційної політики
  Україна зіткнулася з проблемою відсутності єдиного плану, єдиної державної позиції чи стратегії розвитку інформаційної галузі.
 • 10.012011
  Перевірки та моніторинг мовників.
  На сьогоднішній день перевірки та моніторинг телекомпаній здійснюються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі Інструкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «Про порядок здійснення перевірок телерадіокомпаній та провайдерів програмної послуги України» (надалі – Інструкція).
 • 10.012011
  Обмеження реклами
  Реклама є інформацією про особу чи товар, що розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару .
 • 07.012011
  Регуляторна діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
  На сьогоднішній день склалась ситуація, коли регуляторний орган - Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення (надалі – Національна рада) приймає регуляторні акти, не дотримуючись в повному обсязі поетапної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від «11» вересня 2003 р. № 160-IV (надалі – Закон) щодо: