Advocacy

Проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, №9159

15-09-2011

Автор: Азаров М.Я, Кабінет Міністрів України.

Варто звернути увагу, що у пункті про розбудову інформаційного суспільства зазначено, що ключовими напрямами подальшого розвитку інформаційного суспільства будуть: розбудова національного інформаційного простору та формування ринку інформаційних послуг шляхом широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери суспільного життя. У рамках удосконалення інформаційної політики і політики у сфері інформатизації та розвитку інформаційного суспільства необхідно виконати такі завдання:

  • сприяння функціонуванню державних телерадіокомпаній шляхом сприяння виробництву якісної інформаційної продукції державними телерадіокомпаніями, технічного переоснащення Національної телекомпанії та обласних державних телерадіокомпаній, переходу державних телерадіокомпаній на цифрові стандарти мовлення (Виробництво телепрограм для державних потреб: відповідальний орган - Державний комітет телебачення і радіомовлення України, сума - 184 700,00 тис грн.);
  • підвищення організаційного та інституційного потенціалу органів державної влади за рахунок упровадження новітніх інформаційних технологій шляхом удосконалення механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації.

Крім цього, розвиток зв'язку та телекомунікацій передбачається шляхом впровадження перспективних радіотехнологій телевізійного та мультимедійного мовлення у 2014–2015 роках (проведення заміни телевізійного передавального обладнання: відповідальний орган - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, сума - 21 373,00 тис. грн.).

Сторінка законопроекту