Advocacy

Проект Закону про соціальну рекламу № 8694

16-06-2011

Автор: н.д. Унгурян П.Я.

Відповідно до Проекту Засоби масової інформації, зобов'язані безкоштовно розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських, благодійних та релігійних організацій, спрямовану на запобігання поширенню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, подолання безпритульності, популяризацію сімейних цінностей, моральності, духовності та здорового способу життя, в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами, у разі перевищення безкоштовного ліміту на соціальну рекламу - зобов'язані надавати пільги при розміщенні соціальної реклами. При розміщенні соціальної реклами спрямовану на запобігання поширенню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу, подолання безпритульності, популяризацію сімейних цінностей, моральності, духовності та здорового способу життя першочергово розміщується соціальна реклама, що зайняла 1,2 місце всеукраїнських та регіональних конкурсів соціальної реклами.

Питання розповсюдження соціальної реклами засобами зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на телебаченні і радіо, на транспорті та під час демонстрування кіно- та відеофільмів, регулюються Законом України «Про рекламу».

Контроль за дотриманням законодавства України про соціальну рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

  • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів і його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – щодо захисту прав споживачів, а також змісту та порядку розповсюдження соціальної реклами;
  • Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.
    Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина у галузі соціальної реклами, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами здійснюється Прокуратурою України.

Контроль за дотриманням чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі при виробництві і розповсюдженні соціальної реклами здійснюється відповідно до законодавства уповноваженим державним органом в сфері захисту суспільної моралі.

Суб’єкти діяльності в галузі соціальної реклами на вимогу органів виконавчої влади, на які покладено контроль за додержанням законодавства про соціальну рекламу, зобов'язані надавати документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, необхідні для здійснення цими органами повноважень щодо такого контролю.

Сторінка законопроекту