Прес-центр

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо припинення зловживання правами Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення), №8136

02-03-2011

Шановні Члени Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, просимо розглянути пропозиції та зауваження Асоціацій «Індустріальний Телевізійний Комітет» (надалі - ІТК) до Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо припинення зловживання правами Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення), №8136 від 18.02.2011 р. (надалі - Проект).

Даний Проект пропонує:

1.Для забезпечення кворуму:

 • заборонити Національній раді здійснювати свої повноваження, у тому числі бути позивачем, відповідачем та третьою стороною у суді, якщо у її складі менше 6 осіб;
 • заборонити Апарату Національної ради представляти її у державних органах місцевого самоврядування, у тому числі бути позивачем, відповідачем та третьою стороною від імені Національної ради в судах, якщо її склад не є повноважним;
 • заборонити членам Національної ради висловлювати офіційну позицію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, ЗМІ та іншим способом, якщо в її складі менше шести членів;
 • встановити що, Національна рада не може анулювати ліцензії, якщо її склад не є повноважним (менше 6 членів);
 • встановити кримінальну відповідальність за порушення умов кворуму Національної ради та завідомо незаконні рішення судів, що ґрунтуються на позиції Національної ради, склад якої не є повноважним (менше 6 осіб). Що є позитивним, незважаючи на загрозу затягування окремих судових процесів. 

2.Для спрощення процедури анулювання:

 • обмежити підстави для анулювання ліцензії на мовлення;
 • надати телерадіоорганізаціям право поновлювати ліцензії на мовлення у разі добровільної відмови від неї;
 • спростити процедуру поновлення ліцензії шляхом офіційного звернення власника телерадіоорганізації до Національної ради;
 • позбавити Національну раду права звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення.

Щодо кворуму Національної ради:

Вважаємо нововведення щодо кворуму Національної ради позитивними, оскільки, такі зміни усунуть зловживання з боку членів Національної ради, та закріплять чіткі межі в яких Національна рада залишається повноважною. На підтримку цих нововведень хочемо нагадати, що у Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення» передбачений складний порядок обрання усіх восьми членів для того, щоб у регуляторному органі були рівноцінно представлені усі політичні сили. Таким чином, у процесі прийняття рішень незалежним, регуляторним органом повинні враховуватися голоси усіх представлених політичних сил, а офіційна позиція має бути підкріплена Рішенням Національної ради.

Щодо анулювання ліцензії:

Проект пропонує обмежити підстави для анулювання ліцензії на мовлення до трьох наступних:

 • клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;
 • несплати ліцензіатом ліцензійного збору у строки, встановлені відповідно до вимог цього Закону;
 • відсутність передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії.

та виключити наступні:

 • рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;
 • рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення.

Вважаємо позитивною пропозицію автора виключити останні дві підстави анулювання ліцензії та відповідно спростити процедуру анулювання ліцензії на мовлення.

Станом на сьогодні Національна рада має право звернутися до суду про анулювання ліцензії на мовлення зразу ж після оголошення попередження, з огляду на те, що Кабінет Міністрів України не визначив порядок накладення штрафів (тобто не передбачено санкцію, яка мала стати чимось середнім між попередженням та анулюванням). Крім того, щодо анулювання, протягом останніх років, регуляторний орган часто формує не єдиний підхід до ліцензіатів у рівноцінних ситуаціях (за рівноцінні правопорушення). Більше того, Національна рада проводить перевірки (за результатами яких накладає санкції: оголошує попередження та звертається до суду про анулювання) з порушенням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Слід також зазначити, що телерадіоорганізація несе чималі витрати по сплаті ліцензійного збору, проте через ситуацію, яка склалася може з легкістю бути позбавлена ліцензії на мовлення.

З урахування вищевикладеного, просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації підтримати Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо припинення зловживання правами Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення), №8136 від 18.02.2011 р.

Посилання на законопроект