Advocacy

Про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України №3043

14-03-2011

Автори: В.Козак

Законопроект передбачає:

  • порядок утворення, правовий статус та основні засади організації діяльності НКРЗ як колегіального центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України.
  • законодавче закріплення повноважень та відповідальності Голови та членів НКРЗ, порядку їх призначення та припинення повноважень.
  • правові механізми здійснення діяльності НКРЗ на принципах законності, незалежності, об'єктивності, професійності, відкритості і публічності, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі зв’язку, колегіальності розгляду і вирішення питань та обґрунтованості прийнятих рішень.
  • чіткі межі компетенції регуляторного органу у сферах телекомунікацій, надання послуг поштового зв'язку, користування радіочастотним ресурсом України та повноваження, необхідні для реалізації покладених на НКРЗ функцій.
  • запровадження відкритих та прозорих процедур прийняття регуляторних рішень, порядку організації та проведення засідань НКРЗ, механізмів відкритості і публічності у його діяльності, зокрема звітування регуляторного органу перед державою та громадськістю про результати своєї роботи, оприлюднення прийнятих регуляторних рішень, їх належну аргументованість.

Сторінка законопроекту