Прес-центр

Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України, № 8130

22-02-2011

Прем’єр міністру України
Азарову М.Я.

Віце-прем'єр-міністру України
Міністру з питань соціальної політики
Тігіпку С.Л.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
Хомутинніку Віталію Юрійовичу

Робочій групі з питань підготовки
нової редакції Митного кодексу України

         Представники телевізійної індустрії, кінодистрибуторів, кінопродакшнів України, профільні об’єднання та громадські організації заявляють про свою повну підтримку редакції п. 3) ч. 3 ст. 386 проекту Митного кодексу, підготовленої Кабінетом Міністрів України, яка передбачає:

        «Витрати на право відтворення … оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари; платежі за право телевізійної трансляції/кінотеатрального показу аудіовізуальних творів для митних цілей вважаються тотожними витратам на відтворення оцінюваних товарів (аудіовізуальних творів) в Україні.

        Платежі, здійснені покупцем за право розповсюдження або перепродажу імпортних товарів, не повинні додаватись до ціни, фактично сплаченої, або яка підлягає сплаті за імпортні товари, якщо такі платежі не є умовою продажу на експорт в Україну.

        Порядок розрахунку роялті та ліцензійних платежів визначається Кабінетом Міністрів України».

        Ми відстоюємо позицію, при якій витрати на право відтворення оцінюваних товарів в Україні; платежі за право телевізійної трансляції/кінотеатрального показу аудіовізуальних творів для митних цілей; платежі, здійснені покупцем за право розповсюдження або перепродажу імпортних товарів не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари і, відповідно, не можуть розглядатися як складові митної вартості.

        Врахування зазначеного підходу Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту нової редакції Митного кодексу України яскраво свідчить про європейський вибір України та намір слідувати стандартам Європейського Союзу у врегулюванні питання визначення митної вартості товарів.

        Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р.:

        «Сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства Співтовариства».

        Митне законодавство віднесене зазначеною Угодою до пріоритетних сфер адаптації національного законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств.

        Як зазначено у Порядку денному асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС призведе до поступової і більш поглибленої інтеграції України до внутрішнього ринку паралельно з впровадженням відповідних елементів acquis communautaire.

        Відповідно до вказаного Порядку денного асоціації, Україна та ЄС приділятимуть особливу увагу співробітництву щодо вжиття заходів, направлених, зокрема, на подальший розвиток митного законодавства України та його імплементаційних положень відповідно до міжнародних інструментів та стандартів, які застосовуються у митній сфері та торгівлі, включаючи ті, які розроблені ЄС, Світовою Митною Організацією (зокрема Оновлена Кіотська Конвенція), СОТ, ООН (наприклад Конвенція щодо гармонізації прикордонного контролю 1982 року).

        Враховуючи вищевикладене, детальніше зупинимося на законодавстві Європейського Союзу, що регулює питання включення роялті до митної вартості імпортованих товарів:

        1) Митний кодекс ЄС1 у ст. 32 5 (а) передбачає, що:

        Платежі за право відтворювати імпортовані товари у ЄС не додаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари.

        2) Відповідно до Коментарів Комітету по Митному кодексу ЄС (відділ митної оцінки), метою яких є створення однакових підходів до визначення митної вартості товарів:

Не додаються до ціни, що була сплачена чи підлягає сплаті, наступні платежі:

  • Платежі за право відтворення імпортованих товарів;
  • Платежі покупця за право розповсюджувати чи перепродавати імпортовані товари, якщо такі платежі не є умовою експорту товарів до ЄС.

      3) Відповідно до Розділу D Збірника пояснень про митну оцінку Технічного Комітету з Митного кодексу ЄС (відділу митної оцінки – “Customs Valuation Compendium”) до витрат на право відтворення, що не підлягають включенню до митної вартості носіїв, прирівнюються також:

  • платежі за право телевізійної трансляції;
  • платежі за право кінотеатрального показу;
  • розповсюдження аудіовізуальних творів, записаних на імпортованих носіях інформації.

      Включення роялті (ліцензійних платежів) за право публічного показу і публічного сповіщення (телевізійної трансляції) та розповсюдження аудіовізуальних творів до митної вартості носіїв із записом таких творів призводить до необґрунтованого завищення митної вартості носіїв в Україні та порушення прав імпортерів носіїв із записом аудіовізуальних творів. Більше того, це завдає відчутної шкоди розвитку теле- та кіноіндустрії України та створює загрозу гарантованим Конституцією України праву на інформацію та свободі слова.

     Враховуючи вищевикладене та з метою приведення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу, просимо Вас взяти до уваги та врахувати зазначений підхід у проекті Митного кодексу України.

Зі щирою повагою,

Сподіваючись на розуміння та підтримку,

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет»

Асоціації кінопродюсерів України

Комітет з питань ЗМІ Асоціації правників України

Асоціація «Кіноіндустрія України»

ТзОВ „Кіноманія”

ТзОВ „Сінергія”

Завантажити