Прес-центр

Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України, № 8130

28-02-2011

        Засвідчуємо Вам свою щиру повагу та просимо Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (далі – «Комітет») розглянути пропозиції та зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» (далі – ІТК) до Проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчихактів України, реєстр. № 8130 від 18.02.2011р., автори: н.д. Царьков Є.І., н.д. Царьов О.А.

        Законопроектом пропонується викласти п. 3) ч.2. ст. 384 проекту Митного кодексу України (Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) в наступній редакції, в якій передбачити, що при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:

        «3) ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися».

        Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» термін «відтворення» не обмежується лише тиражуванням, зокрема «відтворення» -виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

        Враховуючи, що при Комітеті працює робоча група над проектом Митного кодексу України, що розроблений Кабінетом Міністрів України, в якому положення щодо «витрат на право відтворення» викладені в іншій редакції, просимо в даному випадку врахувати редакцію та позицію Кабінету Міністрів України щодо даного питання.

        ІТК відстоює позицію, при якій витрати на право відтворення оцінюваних товарів в Україні; платежі за право телевізійної трансляції/кінотеатрального показу аудіовізуальних творів для митних цілей; платежі, здійснені покупцем за право розповсюдження або перепродажу імпортних товарів не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, і, відповідно, не можуть розглядатися як складові митної вартості.

       Вважаємо, що врахування зазначеного підходу Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту нової редакції Митного кодексу України яскраво свідчить про європейський вибір України та намір слідувати стандартам Європейського Союзу у врегулюванні питання визначення митної вартості товарів.

       Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р.:

       «Сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього законодавства України з законодавством Співтовариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства Співтовариства».

       Митне законодавство віднесене зазначеною Угодою до пріоритетних сфер адаптації національного законодавства України до законодавства Європейських Співтовариств.

       Як зазначено у Порядку денному асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС призведе до поступової і більш поглибленої інтеграції України до внутрішнього ринку паралельно з впровадженням відповідних елементів acquiscommunautaire.

       Відповідно до вказаного Порядку денного асоціації, Україна та ЄС приділятимуть особливу увагу співробітництву щодо вжиття заходів, направлених, зокрема, на подальший розвиток митного законодавства України та його імплементаційних положень відповідно до міжнародних інструментів та стандартів, які застосовуються у митній сфері та торгівлі, включаючи ті, які розроблені ЄС, Світовою Митною Організацією (зокрема Оновлена Кіотська Конвенція), СОТ, ООН (наприклад Конвенція щодо гармонізації прикордонного контролю 1982 року).

       Детальніше зупинимося на законодавстві Європейського Союзу, що регулює питання включення роялті до митної вартості імпортованих товарів:

       1)Митний кодекс ЄС у ст. 32 (5) (а) передбачає, що:

Платежі за право відтворювати імпортовані товари у ЄС не додаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари.

       2) Відповідно до Коментарів Комітету по Митному кодексу ЄС (відділ митної оцінки), метою яких є створення однакових підходів до визначення митної вартості товарів:

Не додаються до ціни, що була сплачена чи підлягає сплаті, наступні платежі:

  • Платежі за право відтворення імпортованих товарів;
  • Платежі покупця за право розповсюджувати чи перепродавати імпортовані товари, якщо такі платежі не є умовою експорту товарів до ЄС.

      3) Відповідно до Розділу D Збірника пояснень про митну оцінку Технічного Комітету з Митного кодексу ЄС (відділу митної оцінки – “CustomsValuationCompendium”) до витрат на право відтворення, що не підлягають включенню до митної вартості носіїв, прирівнюються також:

  • платежі за право телевізійної трансляції;
  • платежі за право кінотеатрального показу;
  • розповсюдження аудіовізуальних творів, записаних на імпортованих носіях інформації.

      Включення роялті (ліцензійних платежів) за право публічного показу і публічного сповіщення (телевізійної трансляції) та розповсюдження аудіовізуальних творів до митної вартості носіїв із записом таких творів призводить до необґрунтованого завищення митної вартості носіїв в Україні та порушення прав імпортерів носіїв із записом аудіовізуальних творів. Більше того, це завдає відчутної шкоди розвитку теле- та кіноіндустрії України та створює загрозу гарантованим Конституцією України праву на інформацію та свободі слова.

      Враховуючи вищевикладене та з метою приведення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу, просимо Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді України відхилити у першому читанні Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України, реєстр. № 8130 від 18.02.2011р.

Сторінка законопроекту