Прес-центр

Щодо заборони реклами ліків

03-03-2011

Голові Верховної Ради України

Литвину В.М.

Народним депутатам

Верховної Ради України

01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 5

 

Шановний Голово Верховної Ради України та шановні народні депутати України!

Провідні професійні об’єднання медіа та фармацевтичної галузей, за результатами проведеного 1 березня 2011 року Круглого столу «10 міфів про рекламу ліків» до участі у якому були залучені представники медіа та рекламної індустрії, громадських організацій та галузевих асоціацій у сфері охорони здоров’я, народні депутати України, урядовці, медіа-експерти, рекламодавці і журналісти, звертаються до Вас щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з законодавчими ініціативами щодо заборони реклами ліків.

Так, станом на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано та прийнято у першому читанні законопроект №7007, яким передбачається введення повної заборони реклами лікарських засобів. Крім того, нещодавно було зареєстровано законопроект №8065, текст якого майже повністю повторює зміст проекту №7007, що є порушенням Регламенту Верховної Ради, який забороняє реєстрацію альтернативних законопроектів після прийняття основного проекту у першому читанні. Вважаємо, що даний законопроект має бути знятий з розгляду.

Розділяючи турботу авторів, згаданих вище законопроектів, щодо шкідливого впливу безконтрольного вживання населенням лікарських засобів, ми абсолютно впевнені, що пропоновані законодавчі зміни не здатні вирішити більш глибинних проблем в сфері охорони здоров’я, що до цього призводять і вже протягом тривалого часу потребують фундаментальних та комплексних змін. Натомість, прийняття цих змін призведе до непропорційно більшої шкоди, для галузі охорони здоров’я аніж користі, яку уявляють собі розробники законопроекту.

Слід також зазначити, що практика запровадження подібних обмежень в світі практично відсутня. Так, до прикладу, з усіх Європейських країн реклама ліків обмежується лише в Норвегії і виключно на телебаченні . Серед країн СНД заборона реклами запроваджувалась лише у Азербайджані у 2006 році. Втім, через те, що у 2007 передкризовому році ця заборона стала причиною значного занепаду фармацевтичного ринку, у червні 2010 року вона була скасована з метою порятунку галузі.

Також, важливо розуміти, що реклама, будучи інструментом підвищення обізнаності споживачів щодо асортименту продукції присутньої на ринку, розширює можливий спектр альтернатив вибору та сприяє конкуренції. Обмеження реклами ліків забере в споживачів право та можливість доступу до необхідної їм інформації, зокрема про властивості та ціни на лікарські засоби, можливості та варіанти, як відповідального самолікування, так і профілактики захворювань, а також унеможливить прозору конкуренцію і таким чином опосередковано створить усі передумови до підвищення вартості ліків. В результаті, споживачі зможуть отримувати таку інформацію виключно від лікарів та аптекарів.

Подібні ініціативи є нічим іншим, як спробою підмінити поняття та закрити очі суспільству на необхідність проведення реформ шляхом запровадження репресивних та популістських змін до Закону «Про рекламу». Ґрунтовних прогнозів наслідків прийняття таких законопроектів ніколи не надавалося.

Вважаємо, що запровадження заборони реклами лікарських засобів є неконструктивним кроком для вирішення проблеми безконтрольного споживання ліків населенням, а також до їх здешевлення, що не матиме користі ні для споживачів, ні для засобів масової інформації. Ми виступаємо проти прийняття законопроекту №7007.

Ми визнаємо, що сьогодні на ринку реклами ліків присутні порушення, які є результатом недосконалого регулювання та діяльності окремих недобросовісних гравців. З метою пошуку шляхів виправлення таких недоліків ми звертаємося до Вас з проханням сприяти процесу удосконалення законодавства в сфері охорони здоров’я і реклами ліків та пропонуємо провести міжкомітетські слухання щодо вдосконалення відповідних положень Закону України «Про рекламу» та розробки стандартів добросовісної реклами ліків із залученням представників зацікавлених державних органів та галузі.

Провідні професійні організації та рекламний ринок вже протягом тривалого часу виступають за нагальність розробки якісно нового регулювання законодавства про рекламу та запровадження системи саморегуляції. Але за таких обставин саморегулювання є неможливим через потенційну заборону самого предмету саморегулювання.

Сподіваємося, що Ваша увага та співробітництво допоможе зрушити дане питання та, в результаті, вивести фармацевтичну галузь, рекламний ринок та сферу охорони здоров’я на якісно новий рівень.

Додаток:

1. Аналітична довідка «10 міфів про рекламу ліків».

 

Від імені організацій,

Аптечна професійна асоціація України

Асоціація виробників інноваційних ліків «АПРАД»   Юрій Савко

Фармацевтична асоціація «ФАРМУКРАІНА»   Денис Шевченко

Асоціація зовнішньої реклами України   Артем Біденко

Асоціація фармацевтичних виробників України

Всеукраїнська рекламна коаліція   Максим Лазебник

Індустріальний Телевізійний Комітет   Катерина Котенко

Незалежна асоціація телерадіомовників   Катерина М’ясникова

Українська Асоціація видавців періодичної преси   Олексій Погорєлов

Юридична компанія «Правовий Альянс»   Олексій Бежевець

Міжнародний Благодійний Фонд «Здоров'я українського народу»   Сергій Сошинський

Видавництво «Пресцентр»   Ірина Кушнір

GroupM   Олександр Комаров

Громадська організація «Українська Телевізійна Академія»   Лідія Коваль

Громадська організація «Цифровий комітет»   Денис Гурський

Східноєвропейський інститут проблем медіа  Ольга Большакова

ТОВ "СМД"/SMD  Ірина Горлова

ЗАТ "ММС Ком"юнікейшз Україна" (Publicis Groupe Ukraine) Олег Попенко

ТОВ "Едіпресс Україна" Наталя Мудрецова

 

Звернення закрите для підписання та відправлене адресатам.