Advocacy

ЗМІ як галузь економіки

09-02-2011

Суть проблеми:

В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телебачення та радіомовлення» та низкою інших. Не визначений законодавчо залишається статус Інтернету.

Проте, в жодному з цих законодавчих актів не виокремлюється ЗМІ як галузь економіки.

Необхідність виокремлення ЗМІ як галузі економіки полягає в тому, щоб нормативно закріпити Концепцію (стратегію) розвитку всіх засобів масової інформації, визначити перелік проблем галузі, які потребують нагального вирішення, шляхи вирішення таких проблем та покращення становища медіа.

Слід відмітити, що спільною проблемою для всіх ЗМІ - є  відсутність (або майже відсутність) державної підтримки ЗМІ. Держава лише частково та несистемно приділяє увагу тим чи іншим проблемам, проте комплексного підходу до виявлення проблем та їх вирішення не має. Відсутнім є і комплекс заходів для покращення становища медіа: - не на належному рівні поставлені питання податкового, інвестиційного, митного та іншого пільгового сприяння з боку держави.

Будь яка підтримка галузі з боку держави відбувається тільки у випадку, якщо самі медіа не витримують натиску і нагадують про себе через лобіювання власних інтересів перед органами державної влади. Як правило, ці тиски створюються самою державою, зокрема, через введення додаткових зборів чи надмірного державного регулювання з боку державних органів. Інколи ці тиски відбуваються абсолютно з однобоким підходом – лише для наповнення бюджету. Зокрема, така ситуація відбулася весною 2010 р. в сфері телебачення та реклами, коли уряд абсолютно безпідставно вирішив ініціювати внесення змін до законодавства та збільшити податок з реклами в 42 рази. Лише завдяки спільним зусиллям медіа цього вдалося уникнути.

Крім того, в зв’язку з відсутністю нормативно-закріплення ЗМІ як галузі, в Класифікаторі видів економічної діяльності, затвердженого рішенням Держспоживстандарту № 375 від 26.12.2005 року, види діяльності, що так чи інакше пов’язані з ЗМІ були віднесені до різних галузей економіки та розміщені в різних групах Класифікатора. Зокрема, видавнича діяльність була розміщена в групі «целюлозно-паперове виробництво». Все, що пов’язане з виробництвом апаратури для радіо та телебачення, виробництвом фільмів, кінофільмів - розміщено в групі виробництво; все, що пов’язане з торгівлею радіо- та теле- товарами, та апаратурою - розміщено в розділах оптова та роздрібна торгівля. Діяльність Інтернету віднесено до зв’язку. Єдине, що позитивно, це те, що в Класифікаторі виділили «Діяльність у сфері радіо та телебачення», яка включала в себе різні види діяльності. А саме:

  • створення (виготовлення) фільмів, реклами, окремих телевізійних та/або радіопередач чи програм телерадіоорганізаціями, студіями-виробниками (незалежними продюсерами);
  • комплектування та/або пакетування телевізійних чи радіопрограм та передач телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги;
  • діяльність дистриб'юторів телерадіопрограм з передачі (відчуження) прав організацій мовлення (вітчизняних та/або зарубіжних) телерадіоорганізаціям України та/або провайдерам програмної послуги.

 Проте, це нажаль не всі види діяльності, які б було доцільно віднести до цієї групи.

Отже, все це свідчить про те, що в Класифікаторі не було виокремлено ЗМІ як галузь і не містилося зручного та системного викладу діяльності різних видів ЗМІ.

З огляду на це, ІТК у жовтні 2010 року звернувся до КМУ, Державного Комітету статистики з проханням  привести Класифікатор видів економічної діяльності  у відповідність до європейської статистичної Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2), яка містить розділ «Інформація і зв’язок» та визначає згруповані  види економічної діяльності ЗМІ: видавничу діяльність (розділ 58), у тому числі випуск програмного забезпечення, діяльність кіно- і звукозаписуючих компаній (розділ 59); - діяльність радіо- і телекомпаній (розділ 60); діяльність телекомунікаційних служб (розділ 61), діяльність, пов'язана з інформаційними технологіями (розділ 62) та інші послуги інформаційних служб (розділ 63).

 У відповідь на наше звернення, було одержано відповідь від Держкомстату про те, що Класифікатор буде приведений у відповідність до європейської статистичної Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2), а саме до розділу «Інформація і зв’язок».

Новий КВЕД (ДК 009:2010) набрав чинності з 01 січня 2011 року, проте до 31 грудня 2011 року будуть діяти одночасно старий класифікатор (ДК 009:2005) та новий, що може створити практику неоднозначного застосування положень класифікаторів. Крім того, ще не розроблені пояснювальні коментарі до нового КВЕД (ДК 009:2010), в тому числі і пояснень до розділу «Інформація і зв’язок».

Історія питання:

В Україні не було і не має законодавчого закріплення ЗМІ як галузі економіки.

26.12.2005 р. – затверджений Державний класифікатор видів економічної діяльності, рішенням Держспоживстандарту № 375 від 26.12.2005 року, теж відсутнє виокремлення ЗМІ.

Натомість, в Європі прийнятий та діє документ Євростату, який виокремлює групу «Інформація і зв’язок» та охоплює діяльність всіх засобів масової інформації, в тому числі Інтернет – це Статистична класифікація видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві (Див. Додаток. Переклад Секції J «Інформація і зв’язок», Статистичної класифікації видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві, Євростат ред. 2). Зокрема, даний документ визначає згруповані  види економічної діяльності ЗМІ: видавничу діяльність (розділ 58), у тому числі випуск програмного забезпечення, діяльність кіно- і звукозаписуючих компаній (розділ 59);                              - діяльність радіо- і телекомпаній (розділ 60); діяльність телекомунікаційних служб (розділ 61), діяльність, пов'язана з інформаційними технологіями (розділ 62) та інші послуги інформаційних служб (розділ 63).

Жовтень 2010 р. – звернення ІТК до до КМУ, Державного Комітету статистики з проханням  привести Класифікатор видів економічної діяльності  у відповідність до європейської статистичної Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2). Також ІТК зробив та надав у зазначені державні органи  переклад Європейського класифікатора (Секції J) з розшифровкою його положень.

11.10.2010 р. – наказом Держкомстандарту № 457 визначено, що з 01.01.2011 року набире чинність новий класифікатор (КВЕД ДК 009:2010), який міститиме Секцію J «Інформація і телекомунікації» подібно до NACE, rev. 2. Також визначено, що з 01.01.2011 року до 31 грудня 2011 року одночасно з новим КВЕД (ДК 009:2010) буде діяти попередній КВЕД (ДК 009: 2005).

Грудень 2010 р. – ІТК одержало відповідь Державного Комітету статистики України щодо вищезазначених змін до КВЕД. Також, Асоціацію запрошено до роботи над пояснювальними коментарями до нового КВЕД.

Позиція ІТК:

Вважаємо, на сьогоднішній день необхідне виокремлення ЗМІ як галузі економіки.

Необхідні дії:

  • Необхідне ініціювання змін до законодавства в частині виокремлення ЗМІ як галузі.
  • Розробити Концепцію (стратегію) розвитку ЗМІ та звернутися до уряду з проханням нормативно закріпити даний документ.
  • Подальша співпраця з органами Державного комітету статистики України в частині опрацювання пояснювальних коментарів до Класифікатора видів економічної діяльності (Секції Інформація і зв’язок), який набрав чинності з 01.01.2011 року), використовуючи той переклад, який зробив ІТК (див. Додаток. Секція J «Інформація і зв’язок», Статистичної класифікації видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві, Євростат).
  • Запропонувати Державному комітету статистики України розглянуть можливість назвати Секцію не «Інформація і зв’язок», а «ЗМІ» з метою все ж таки виокремлення даної групи як галузі економіки.