Advocacy

Регуляторна діяльність Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

07-01-2011

Суть проблеми:

На сьогоднішній день склалась ситуація, коли регуляторний орган - Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення (надалі – Національна рада) приймає регуляторні акти, не дотримуючись  в повному обсязі поетапної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від «11» вересня 2003 р. № 160-IV (надалі – Закон) щодо:

 • розроблення планів прийняття регуляторних актів та їх оприлюднення;
 • оприлюднення проектів регуляторних актів для надання зауважень та пропозицій від громадськості;
 • належного реагування на пропозиції від громадськості та ринку;
 • аналізу регуляторного впливу;
 • відстеження результативності актів;
 • перегляду актів;
 • офіційного оприлюднення актів у встановленому порядку;
 • реєстрації в Міністерстві Юстиції нормативно-правових актів.

Слід зазначити, що Національна рада досить довгий час не визнавала факту необхідності дотримуватися Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та не здійснювала всі вищезазначені етапи проходження та прийняття регуляторних документів. Лише після того, як 1 липня 2010 року були внесені зміни до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна рада частково почала дотримуватися положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». Проте, на сьогоднішній день все-таки залишилися не вирішеними ряд проблем, зокрема Національна рада:

 • Планує діяльність з підготовки проектів регуляторних актів, проте не виконує їх. 

Плани проектів регуляторних актів на наступні роки та зміни до них Національна рада затверджує не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднює його в порядку визначеному законодавством. Проте, не виконує поставлених планів.

 • Не оприлюднює, в деяких випадках, проекти регуляторних актів. 

Національна рада повинна оприлюднювати усі регуляторні акти у порядку визначеному законодавством, разом з тим, для прикладу, у 2010 році Національна рада не оприлюднила План розвитку національного телерадіоінформаційного простору України. Натомість прийняла Рішення про його затвердження на засідання Національної ради вважаючи, що План розвитку не є регуляторним актом.

 • Не відстежує результативності регуляторних актів. 

Головна суть даного етапу полягає в тому, щоб визначити чи досягнув державний орган тих цілей, які передбачались при прийнятті проекту чи ні. За результатами дослідження Національна рада повинна підготувати звіт про відстеження результативності регуляторного акта, проте вона цього не робить.

Ще однією проблемою є те, що Національна рада повинна реєструвати у Міністерстві юстиції України свої нормативно-правові акти відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Оскільки, відповідно до статті 57 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки громадян мають бути зареєстровані та доведені до відома населення у порядку встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки громадян, не зареєстровані та не доведені до відома населення у порядку встановленому законом, є не чинними.  Натомість дуже багато актів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення нормативно-правового характеру

 • офіційні письмові документи;
 • прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення;
 • спрямовані на регулювання суспільних відносин, що містить норми права;
 • мають не персоніфікований характер;
 • розраховані на неодноразове застосування. 

Історія питання:

11 вересня 2003 року – прийнято Закон України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» № 160-IV.

11 березня 2008 року – Постановою N 308 затверджено Методику проведення аналізу впливу регуляторного акту.

1 липня 2010 року – внесено зміни у ст. 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» відповідно до якої регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти Національної ради мають проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, визначені Законом України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Рішення Національної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Позиція ІТК:

Вважаємо, що регуляторні рішення, які приймаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення не повністю відповідають етапам проходження та прийняття, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Законом  України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».

Необхідні дії:

Здійснювати контроль за дотриманням Національною радою:

 • Стадій прийняття регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Оприлюднення регуляторних акті у встановленому законодавством порядку на підставі ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Обов’язкового порядку реєстрації своїх нормативно-правових актів в Міністерстві юстиції України.