Advocacy

Застосування санкцій щодо рекламного законодавства

21-01-2011

Суть проблеми:

Правове регулювання застосування санкцій щодо рекламного законодавства складається з Закону України «Про рекламу», «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», підзаконних нормативно-правових актів, зокрема «Порядку накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 693 від 26 травня 2004 р. (зі змінами на підставі Постанови КМУ № 980 від 16.01.2009 р.).

На сьогоднішній день Національна рада, на підставі положень ст. 70-72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», здійснює контроль та застосовує санкції (переважно попередження) до телерадіокомпаній за порушення рекламного законодавства. Це незважаючи на те, що у статті 53 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» вказано, що відносини, які виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні і радіо, регулюються Законом України «Про рекламу». Такі дії Національної ради не відповідають чинному законодавству, яке регулює дане питання, оскільки, відповідно до частини 4 статті 27 Закону України «Про рекламу», штрафи за порушення законодавства про рекламу має право накладати спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, зокрема Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (надалі - Держспоживстандарт України), що незабаром буде реорганізований в Державну службу технічного регулювання. Крім цього, відповідно до пункту 3 Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, основними завданнями Держспоживстандарту України є здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу у цій сфері, державного метрологічного контролю та нагляду. Також, відповідно до пункту 4 Положення Держспоживстандарт України відповідно до покладених на нього завдань:

  • погоджує проекти нормативно-правових актів з питань захисту прав і інтересів споживачів, реклами, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності, управління якістю, що розробляються центральними органами виконавчої влади;
  • здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням законодавства про рекламу;
  • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту прав споживачів та реклами у цій сфері.

Крім цього, Держспоживстандарт України має право забороняти рекламу, яка порушує вимоги законодавства про рекламу, вимагати її публічного спростування та публікації відомостей, що коригують (уточнюють, доповнюють) рекламу.

Разом з тим, відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу», Національна рада має права здійснювати контроль за дотриманням телерадіокомпаніями усіх форм власності законодавства про рекламу, а відповідно до статті 70, Національна рада здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог Закону України «Про рекламу» щодо спонсорства і порядку розповсюдження реклами на телебаченні і радіомовленні.

Відповідно до такої ситуації, телеканали опинилися в ситуації подвійного регулювання. Санкції до них застосовуються і Національною радою і центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів за одні і ті самі порушення закону про рекламу. Це суперечить ст. 61 Конституції України, яка визначає, що «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».

Ми вважаємо, що це питання потрібно вирішити шляхом внесення змін до законодавства, які б забороняли Нацраді застосовувати санкції за порушення рекламного законодавства.

Також вважаємо перспективним розробити всередині індустрії документ, яким би передбачалося саморегулювання питання реклами серед телевізійних мовників.

Історія питання:

11 липня 2003 року – прийняття останньої редакції Закону України «Про рекламу»(останні зміни – 29 червня 2010 року).

26 травня 2004 року –  Постановою КМУ №693 затверджено Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу (зі змінами згідно Постанови КМУ №980 від 16 вересня 2009 року), яким регулюється питання накладення уповноваженими особами Держспоживстандарту і його територіальними органами штрафів на рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами за порушення законодавства про рекламу

1 грудня 2005 року – Закон України «Про захист прав споживачів» викладено у новій реакцій, що зараз є чинною та не зазнавала змін в частині регулювання рекламної діяльності.

12 січня 2006 року – прийнято останню редакцію Закону України «Про телебачення і радіомовлення»(останні зміни – 7 жовтня 2010 року).

Позиція ІТК:

Чинна ситуація щодо подвійної відповідальності мовників за порушення рекламного законодавства є неприпустимою та суперечить ст. 61 Конституції України, яка визначає, що «ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення».

Виступаємо за внесення змін до Законів України щодо позбавлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення повноважень застосовувати санкції до мовників за порушення рекламного законодавства.

Пропонуємо розробити внутрішні правила з діяльності в сфері розміщення реклами на телебаченні, на підставі яких би відбувалось саморегулювання телевізійної індустрії з цього питання.

Необхідні дії:

  1. Розробка та прийняття змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якими передбачається позбавлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення повноважень застосовувати санкції до мовників за порушення рекламного законодавства.
  2. Розробити Рекламний Кодекс, на підставі якого відбуватиметься саморегулювання телевізійної індустрії в сфері реклами.