Advocacy

Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

08-02-2011

Суть проблеми:

Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації  регулюється ст. 21 Закону України «Про рекламу».  Станом на сьогодні дана сфера також регулюється положеннями Європейської Конвенції про транскордонне телебачення, які загалом містять лише мінімальні, раціональні обмеження, і порівняно з чинним  законодавством встановлюють лише одне додаткове обмеження – телепродаж лікарських засобів і медичних послуг забороняється. Втім, протягом останніх років до Верховної Ради вносився ряд пропозицій щодо обмеження або заборони реклами таких товарів і послуг.

Так, 21 липня 2010 року було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок) №7007, яким передбачаються зміни до ст. 21 Закону України «Про рекламу» та ст. 26 Закону України «Про лікарські засоби», які вводять повну та беззастережну заборону  реклами лікарських засобів. Станом на кінець 2010 року цей законопроект був прийнятий у першому читанні та готується у Комітеті з питань охорони здоров’я до другого читання.

На нашу думку, така ініціатива, як і попередні, є неприйнятними з огляду на те, що практики застосування таких обмежень не існує у жодній з розвинутих країн світу. Чинне законодавство України та підписані міжнародні угоди передбачають лише заборону реклами лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря, а також ряд вимог та обмежень щодо змісту реклами лікарських засобів, що є стандартом максимально достатнього обмеження реклами лікарських засобів у країнах Європи та інших розвинутих країнах. Це можна побачити з таких базових документів ЄС, як у вже згаданій Європейській Конвенції про транскордонне телебачення, а також Директиві про аудіовізуальні медіа послуги. Ними передбачені наступні обмеження рекламування ліків:

  • Забороняється реклама ліків, що продаються виключно за лікарським рецептом;
  • Забороняється телепродаж медичних послуг та певних лікарських засобів;
  • Реклама всіх лікарських засобів і медичних послуг повинна чітко ідентифікуватись як така, повинна бути достовірною та правдивою, перевірятися й відповідати вимозі захисту людини від шкоди.

Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації допомагає збільшити конкурентоспроможність товарів компаній-виробників відповідних товарів та послуг. А за умов здорової конкуренції такі компанії підвищуватимуть якість своїх товарів та послуг задля збільшення кількості покупців. Крім того, не треба забувати про соціальну значущість реклами лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації - вона підвищує освіченість споживача у цій сфері, доводить до його відома інформацію про характеристику, асортимент таких товарів та послуг, тощо. Це, наприклад, дає можливість людині, яка не розуміється в медицині легко зорієнтуватись і вибрати потрібний для неї препарат. В демократичному суспільстві людина має володіти інформацією про товар, зокрема про лікарський засіб, що рекламується та володіючи інформацією має право вибору. Позбавляти людину права на таку інформацію - не можна. В результаті таких змін споживач зможе отримувати таку інформацію переважно лише від працівників медицини чи фармацевтичних закладів, які, на жаль, не завжди є кваліфікованими та об’єктивними. Таким чином, введення заборони реклами ліків може певним чином вступити у колізію з передбаченим Конституцією України правом на здоров’я.

На сьогодні Законом «Про рекламу» передбачені наступні обмеження щодо реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації:

відсутність у відповідних товарів і послуг дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до застосування в Україні;

забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря;

 забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті

Щодо реклами товарів, які не відносяться до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації (попереднє визначення «косметичні засоби, харчові продукти, вітамінні та інші харчові добавки» було замінено) законодавство містить обмеження, відповідно до якого у такій рекламі забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я.

Також забороняється реклама проведення цілительства на масову територію, а також реклама надання послуг цілительства та осіб, що їх надають без наявності  відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого  Міністерством охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.

Історія питання:

03 липня 1996 року – прийнято редакцію Закону України «Про рекламу», яка забороняла рекламу лікарських засобів, які містили наркотичні або психотропні речовини, але редакцією Закону від 11 липня 2003 р. дану норму було замінено новою, яка передбачала заборону реклами допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті.

17 травня 2007 року – прийняття змін щодо обмеження реклами народної медицини(цілительства).

18 березня 2008 року – прийняття змін щодо вимог змісту реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації(об’єктивність інформації, чітке рекламне оформлення такого повідомлення, нагадування про необхідність консультації з  лікарем перед застосуванням)

4 червня 2009 року – прийняті зміни до п.9 ст. 21 Закону «Про рекламу» , яким термін «косметичні засоби, харчові продукти, вітамінні та інші харчові добавки» був змінений на «товари, які не відносяться до лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації» без зміни обмежень, що застосовується до реклами таких товарів та послуг.

21 липня 2010 року – зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері охорони здоров'я (щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок) №7007 (Автори: н.д. Бахтеєва Т.Д., Гайдаєв Ю.О., Карпук В.Г., Павловський А.М.), яким пропонується заборонити рекламу лікарських засобів.

21 грудня 2010 року – законопроект №7007 прийнято у першому читанні за основу.

Позиція ІТК:

Вважаємо, що обмеження стосовно реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, які містяться вст. 21 діючого Закону Україну «Про рекламу» стосовно заборони реклами лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря (ч. 2 ст. 21) та реклами допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті (ч. 3 ст. 21) є цілком достатніми для усунення різного роду зловживань.

Вважаємо будь-які додаткові обмеження в даній сфері є зайвими. Прийняття законопроекту №7007 навряд чи зможе сприяти досягненню мети, декларованої його авторами,  завдавши непропорційно більшої шкоди праву громадян на отримання інформації, рекламному ринку та фармацевтичній галузі загалом, і є неприпустимим.

Водночас, Індустріальний Телевізійний Комітет вважає, що обмеження, передбачені Європейською Конвенцією про транскордонне телебачення є більш демократичними і достатніми, і, відповідно, підтримує скасування обмежень, не передбачених Конвенцією. Також ми вважаємо доцільним дочекатись остаточного прийняття очікуваних протягом наступного року змін до Конвенції, зокрема, приведення у відповідність до Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа послуги. Це дозволить запобігти ситуації, коли національне законодавство доведеться повторно змінювати після оновлення Конвенції.

Необхідні дії:

Першочерговим завданням є звернення до профільних комітетів з проханням відхилити законопроект №7007, яким пропонується запровадити повну заборону лікарських засобів у ЗМІ.

Також, ми вважаємо доцільним розмежування регулювання реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації  та реклами харчових продуктів, вітамінних та інших харчових добавок. Така практика існує, наприклад, в Законі Російської Федерації «Про рекламу», де реклама лікарських засобів регулюється ст. 24

Вважаємо раціональним приводити законодавство у цій сфері у відповідність до норм європейського права, яке згодом буде імплементоване у новій редакції Європейської Конвенції про транскордонне телебачення.