Advocacy

Мова у програмних концепціях телерадіомовників

04-02-2011

Суть проблеми:

На сьогоднішній день склалася ситуація, коли регулюючий орган у сфері телебачення і радіомовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, прийнявши рішення щодо визначення мови передач (програм) у програмних концепціях телерадіокомпаній, фактично порушила положення як найвищого закону України – Конституції України, так і положення інших законодавчих актів України.

Так, 26 березня 2008 року було прийнято рішення № 580 «Про внесення змін до Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіокомпаній, які провадять мовлення на території України або претендують на отримання ліцензій, затверджених рішенням Національної ради N 317 від 14.04.2004» (надалі рішення). У рішенні визначено, що для загальнонаціонального мовлення норми обсягів програм і передач, створених українською мовою, від загальних обсягів мають становити:

  • з 1 вересня 2009 року - не менше 80 %;
  • з 1 вересня 2010 року - не менше 85 %.

Також визначено, що ці квоти мають застосовуватися у межах окремих часових відрізків мовлення (прайм-таймі): в будні - з 18 год. до 24 год.; у вихідні та святкові дні - з 9 год. до 24 год.

Порушення, допущені Національною радою, можна поділити на 2 підгрупи:

  • змістовні;
  • щодо порядку прийняття рішення, оприлюднення та державної реєстрації.

Щодо змістовних порушень слід зазначити наступне. Національна рада не уповноважена визначати нормативи щодо частки ефірного часу для загальнонаціонального мовлення, коли мовлення провадиться українською мовою. Приписами ст.10, ст. 92 Конституції України встановлено, що виключно законами України визначається порядок застосування певної мови.

Обсяги частки ефірного часу для загальнонаціонального мовлення, коли мовлення провадиться українською мовою, визначено ч. 4 ст.10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме: «Для загальнонаціонального мовлення частка ефірного часу, коли мовлення здійснюється українською мовою, має становити не менше 75 відсотків від загального обсягу добового мовлення».

Жоден законодавчий акт не наділяє Національну раду компетенцією визначати для загальнонаціонального мовлення частку мовлення українською мовою, що відрізняється від встановленої ч.4 ст.10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Окрім того, в жодному законодавчому акті не визначено частку української мови в прайм - таймі.

Натомість, Національна рада прийняла рішення, яким протиправно визначила норми обсягів програм і передач, створених українською мовою, які відрізняються від встановленого ч.4 ст.10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Згідно з ч.2. ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи мають діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, Національна рада перевищила надані їй законами повноваження та перебрала на себе повноваження законодавчого органу - Верховної Ради України.

Щодо порушення порядку прийняття рішення, оприлюднення та державної реєстрації.

Рішення Національної ради є регуляторним актом, проте при прийнятті даного акту Національна рада не дотрималася жодної із встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» процедури.

Зокрема, прийняттю даного рішення не передувало розроблення та опублікування плану прийняття регуляторних актів на 2008 р; не було оприлюднення повідомлення про проект даного рішення та не було опубліковано власне проект рішення для отримання зауважень та пропозицій від громадськості; не було розглянуто та враховано належним чином пропозиції від громадськості; не було складено та опубліковано результати аналізу регуляторного впливу; не було здійснено відстеження результативності акту; не було опубліковано рішення в офіційних виданнях: "Офіційному віснику"та у газеті "Урядовий кур'єр".

Також Національна рада не подавала рішення на державну реєстрацію в Міністерство Юстиції України з метою перевірки на законність даного рішення.

01 липня 2010 р. набули чинності зміни до ст.17 Закону України «Про Національну раду України», згідно яких Регуляторні,  у тому числі нормативно-правові, акти Національної ради мають проходити  всі  стадії  прийняття  та  порядок оприлюднення актів, визначені  Законом  України  "Про  засади  державної  регуляторної політики  у  сфері  господарської діяльності". Рішення Національної  ради,  які  відповідно  до  закону  є  регуляторними актами,     розробляються,     розглядаються,    приймаються    та оприлюднюються  з  урахуванням  вимог  Закону  України "Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Враховуючи вимоги даної статті Національна рада України  у Плані діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2010 рік передбачила розгляд та прийняття Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій.

Історія питання:

14 квітня 2004 р. – Національна рада прийняла рішення № 317 «Про виконання законодавства України щодо мови телерадіопередач і програм».

19 березня 2008 р. - Національна рада прийняла за основу рішення № 580 «Про внесення змін до Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії, затвердженої рішенням Національної ради N 317 від 14.04.2004».

21 березня 2008 р. – засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було розглянуто питання неналежного стану дотримання телеканалами частки української мови в ефірі.

26 березня 2008 р. – Національна рада прийняла рішення № 579 «Про реагування на пропозиції щодо активізації діяльності Національної ради, висловлені на засіданні РНБО з питань інформаційної безпеки 21 березня 2008 року». В рішенні, зокрема, йдеться про необхідність внесення змін до Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення або претендують на отримання ліцензії, затвердженої рішенням Національної ради N 317 від 14 квітня 2004 року.

26 березня 2008 р. – Національна рада прийняла рішення №580 «Про внесення змін до Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії, затвердженої рішенням Національної ради N 317 від 14.04.2004».

04 квітня 2008 р. – Індустріальний Телевізійний Комітет разом з Незалежною Асоціацією мовників провели круглий стіл стосовно обговорення положень рішення Національної ради № 580 від 26.03.2008 р. За результатами круглого столу було сформовано Резолюцію, в якій йдеться про доцільність скасування рішення Національної ради № 580 від 26.03.2008 р.

18 квітня 2008 р. – Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформації надіслав Національній раді Рекомендації щодо рішення № 580 від 26.03.2008 р., в яких зокрема йдеться про необхідність скасування зазначеного рішення.

22 квітня 2008 р. – Національна рада прийняла рішення № 747 «Про звернення Комітету з питань свободи слова та інформації Верховної Ради України від 18.04.2008 до Національної ради», в якому визначила за необхідне надати відповідь Комітету з питань свободи слова та інформації протягом тижня.

23 квітня 2008 р. – Президент України видав Указ № 377/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України», яким ввів в дію відповідне рішення РНБОУ.

07 травня 2008 р. – Національна рада надіслала відповідь Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації на лист від 18.04.2008 р, в якій не змінила свою позицію щодо рішення № 580 від 26.03.2008 р.

16 травня 2008 р.– Круглий стіл, проведений виданням «Телекритика» за участю мовників та Національної ради, присвячений рішенню Національної ради № 580 від 26.03.2008 р.

23 травня 2008 р. – Національна рада застосувала рішення № 580 від 26.03.2008 р. до ТОВ «ТРК «Медіа Макет» (радіо «Хіт FM») та ТОВ «Русское радио»- Україна.

28 травня 2008 р. - Національна рада застосувала рішення № 580 від 26.03.2008 р. до ЗАТ «ТелеОдин».

10 червня 2008 р. – Індустріальний Телевізійний Комітет подав позов до Адміністративного суду                  м. Києва щодо скасування рішення Національної ради № 580 від 26.03.2008 р.

24 червня 2008 р. – Індустріальний Телевізійний Комітет оприлюднив інформацію про подання позову до Національної ради щодо скасування рішення Національної ради № 580 від 26.03.2008 р.

01 липня 2008 р. - відбулося перше судове засідання, на якому: Індустріальний Телевізійний Комітет надав клопотання про забезпечення позову шляхом припинення рішення Національної ради щодо мовних рекомендацій. Національна рада в свою чергу надала 2 клопотання: щодо колегіального розгляду справи; щодо заміни неналежної сторони – позивача.

08 серпня 2008 р. - відбулося друге судове засідання, на якому: Суд відмовив Індустріальному Телевізійному Комітету в забезпеченні позову (тобто в припиненні рішення щодо мовних рекомендацій). Індустріальний Телевізійний Комітет оскаржив ухвалу суду про відмову. Представник Індустріального Телевізійного Комітету повідомив суд про порушені права Індустріального Телевізійного Комітету, а також подав заяву щодо збільшення позовних вимог.

Розгляд справи перенесли на 13.10.2008 р., з огляду на відпустку суддів та з огляду на те, що Національна рада не виконала розпорядження суду про повідомлення у Віснику Національної ради про те, що ведеться судова справа з Індустріальним Телевізійним Комітетом. Таке повідомлення у Віснику є необхідним для того, щоб до справи могли долучитися особи, права яких також порушено через застосування мовних рекомендацій.

08 квітня 2009 р. - мав відбутися судовий розгляд справи по суті, але засідання не відбулося, оскільки головуючу суддю перевели Указом Президента України до іншого суду.

28 вересня 2009 р. – Окружний адміністративний суд виніс постанову, якою відмовив Асоціації в задоволенні позовних вимог, у зв’язку з тим, що Асоціація неналежний позивач. Асоціація подала апеляційну скаргу на постанову суду першої інстанції

16 серпня  2010 р. – Київський апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу, в якій залишити без задоволення апеляційну скаргу, а постанову Окружного адміністративного суду залишити без змін.

3 вересня 2010 р. – Асоціація подала  касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанції. На сьогодні справа знаходиться на розгляді у Вищому адміністративному суді України.

Позиція ІТК щодо рішення Національної ради № 580 від 26.03.2008 р.

Національна рада не наділена повноваженням визначати мовні питання, це прерогатива ВРУ (ст. 10, 92 Конституції України).

Дане рішення не відповідає:

Ч. 4 ст. 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в якій передбачено для загальнонаціонального мовлення частку ефірного часу, коли мовлення здійснюється українською мовою, має становити не менше 75 відсотків від загального обсягу добового мовлення. Таким чином, в даному положенні не передбачено можливість для Національної ради визначати мовні квоти (80%, 85%), в тому числі в прайм -тайм. В жодному іншому законодавчому акті, також, не передбачено такої можливості.

В ч.2 ст. 19 Конституції визначається, що державні органи мають діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, прийняття такого рішення є перевищенням повноважень з боку Національної ради.

Національною радою не дотримано процедури прийняття та оприлюднення регуляторного акту, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

На сьогодні важливо, щоб нова редакція Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, яка буде розглядатися Національною радою повністю відповідала ст. 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення.

Необхідні дії:

Рішення Національної ради № 580 від 26.03.2008 р. необхідно скасувати в судовому порядку як таке, що прийнято з перевищенням повноважень державного органу, суперечить чинному законодавству та прийнято з порушенням процедури прийняття.

Наразі Індустріальний Телевізійний Комітет оскаржує дане рішення Національної ради в Вищому адміністративному суді України (касація).

Індустріальний Телевізійний Комітет слідкуватиме за розробкою та прийняттям нової редакції Рекомендацій щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, надсилатиме свої зауваження та пропозиції до них. Важливо, щоб нова редакція Рекомендацій повністю відповідала ст. 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».