Прес-центр

У Верховній Раді пропонують порушити Європейську конвенцію про права та основні свободи людини?

21-02-2011

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України надало негативний висновок на законопроект «Про громадські організації» (№ 7262-1). Зауваження ГНЕУ унеможливлюють виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи в частині виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини.

Зокрема, ГНЕУ не погоджується із тим, що юридичні особи можуть створювати громадські організації. Проте відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо правового статусу неурядових організацій у Європі (CM/Rec(2007)14), право створювати НУО має належати як фізичним, так і юридичним особам.

У ГНЕУ також заперечують проти права іноземців бути засновниками і членами громадських організацій. Варто нагадати, що таке право вже передбачено чинним Законом «Про об’єднання громадян» від 1992 року, а Конституція України забороняє звужувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Крім того, ГНЕУ вважає, що втрата чинності Законом «Про об’єднання громадян» призведе до появи прогалин у правовому регулюванні утворення та діяльності політичних партій. Проте з 2001 року в Україні діє окремий Закон «Про політичні партії в Україні», який не містить жодних посилань на норми Закону «Про об’єднання громадян».

В той же час, у ГНЕУ схильні погодитись із ліквідацією територіальних статусів громадських організацій та наданням громадським організаціям права самостійно визначати територію своєї діяльності. Як відомо, у європейських країнах для громадських організацій не існує поняття «територіальний статус», і вони можуть самостійно обирати, на якій території діяти.

Джерело: gromzakon.org.ua