Прес-центр

Засідання Національної ради 8 грудня

08-12-2010

«08» грудня 2010 року, відбулося чергове засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на якому

були присутні:

 • Мудрак Лариса Михайлівна (першу половину засідання);
 • Головатенко Оксана Анатоліївна;
 • Манжосов Володимир Анатолійович;
 • Баранов Євген Валерійович;
 • Єлманова Оксана Миколаївна;
 • Фартушний Микола Всеволодович;
 • Опілат Ірина Володимирівна.

було вирішено наступне:

 1. Встановити порядок ліцензування та нарахування ліцензійного збору за видачу ліцензії провайдера програмної послуги з використанням національної мережі цифрового телерадіомовлення в стандарті DVB-T відповідно до чинного законодавства.
  Відповідно до доповідної записки Фінансово-економічного управління Національної ради нарахування ліцензійного збору за видачу ліцензії провайдера програмної послуги з використанням національної мережі цифрового телерадіомовлення в стандарті DVB-T повинно здійснюватися відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», що передбачає формулу розрахунку ліцензійного збору для провайдера програмної послуги (загальне правило).
  Система адміністративно-територіального устрою з метою розрахунку ліцензійного збору визначатиметься відповідно до Конституції України. При розрахунку ліцензійного збору враховуватиметься кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм; середня кількість осіб у сім'ї, що встановлюється Держкомстатом; кількість програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги; кількість вітчизняних програм, що ретранслюються провайдером програмної послуги; неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у гривнях); кількість провайдерів на цій самій території.
  Виходячи з приблизних розрахунків сума ліцензійного збору за один мультиплекс становитиме 1,25 млн. грн.
  Доповідав: В. Манжосов
 2. Внести зміни до рішення Національної ради від 05.12.2007 № 1712 Про створення цифрової загальнонаціональної багатоканальної телемережі (МХ-4).
  У випадку необхідності зміни Плану розвитку Національна рада може змінювати частотні присвоєння керуючись Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та на підставі листів УДЦР (який повідомив, що розбудова цифрової мережі неможлива без змін у використанні мультиплексу МХ-4) - внести зміни до Рішення Національної ради замінивши ряд телевізійних каналів у Додатку до Рішення. За словами Голови Національної ради – виключено ті частотні присвоєння які не використовувалися.
  Доповідав: В. Манжосов
 3. Розглянути пропозиції суб’єктів господарювання щодо розбудови національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 по кожній пропозиції окремо.
  Національна рада отримала дві пропозиції щодо розбудови національної мережі цифрового мовлення від ТОВ «ЗЕОН БУД», м. Київ та ТОВ «ТРК «Мобільний канал», м. Київ. Розглянувши пропозиції та зави про видачу ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада вирішила розглянути пропозиції та заяви щодо видачі ліцензії по кожному ліцензіату окремо.
  Доповідав: В. Манжосов
 4. Відхилити та визнати такою що не відповідає Рішенню Національної ради та чинному законодавству України пропозицію ТОВ «ТРК «Мобільний канал», м. Київ, щодо розбудови національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-3, МХ-2 та МХ-5.
  Представник заявника не з’явився на засідання Національної ради. Голова Національної ради зазначив, що товариство не надало фінансову, банківську гарантію. Замість банківської гарантії Національній раді були надіслані договори про постачання техніки необхідної для розбудови цифрової мережі.
  Виходячи з цього, Національна рада визнала пропозиції товариства такими, що не відповідають вимогам законодавства та Рішенню Національної ради від «27» жовтня 2010 року та відмовила у видачі ліцензії провайдера цифрових мультиплексів.
  Доповідав: В. Манжосов
 5. Розглянути пропозицію щодо розбудови національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та видати ліцензії провайдера цифрових загальнонаціональних каналів мовлення МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ (4 ліцензії на 10 років).
  Заступник Директора з правових питань ТОВ «ЗЕОНБУД», Андрій Шумілов показав на засідання презентацію відповідно до якої товариство зобов’язується розбудовувати мережу цифрового мовлення у три етапи:
  1. Мережа мовлення
   Територія поширення сигналу - 95% території України. Оператор телекомунікації - ТОВ «ЗЕОНБУД». Головна станція розташовуватиметься за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10.
   Мережа будуватиметься на базі веж Концерну РРТ. Спосіб роздачі сигналу – супутник. Питання обрання супутнику буде обговорюватися з телевізійними каналами.
   На головній станції збиратимуть 28 програми (плюс 4 програми будуть доповнюватися в регіонах), потім сигнал опто-волоконом подаватиметься до с. Калинівка де буде встановлений власний телепорт провайдера, який підніматиме сигнал на супутник. Мережа будуватиметься за адміністративно-територіальним принципом відповідно до Конституції України.
   Строки будівництва мережі мовлення – 1 рік (2011 рік).
  2. Контент
   32 програми з них 28 – в національному режимі і 4 - в регіональному. Відповідно до презентації провайдера три програми у МХ-5 призначені для регіонального та місцевого мовлення. Договірні відносини контролюватиме Національна рада.
  3. Мережа прийому
   На вежах Концерну РРТ буде встановлено приймальне обладнання, яке братиме сигнал із супутника і передаватиме його на цифрові передавачі. ТОВ «ЗЕОНБУД» зобов’язується цілодобово моніторити передавачі. Національна рада зобов'язала ТОВ «ЗЕОНБУД» придбати і встановити систему попередження населення про надзвичайні ситуації.
   Строки і етапи розбудови цифрової мережі:
   Січень 2011 року – замовлення обладнання;
   Травень – Серпень 2011 року - доставка обладнання і його встановлення (Концерн РРТ – буде встановлювати обладнання);
   Вересень 2011 року – завершення будівництва мережі.
   Ліцензійний збір становитиме по 1 млн. 905 тисяч грн. за кожен мультиплекс. Тобто, загальна сума ліцензійного збору, яку повинно сплатити ТОВ «ЗЕОНБУД» - 8 млн. грн.
   Тарифи для телевізійних мовників за словами провайдера не будуть вищими за чинні тарифи Концерну РРТ за розповсюдження сигналу. Передбачені знижки 50% на перший рік мовлення і 25% - на другий рік мовлення. Інвестиції товариства в розвиток мережі становитимуть більше 1 млрд. грн., строк окупності проекту - 8 років.
   Доповідав: В. Манжосов
 6. Відмовити у продовженні дії ліцензії на мовлення АТ «Онікс», м. Харків
  Відповідно до Рішення суду від «11» листопада 2010 року Національна рада була зобов’язана розглянути заяву АТ «Онікс» про продовження строку дії ліцензії на мовлення №1372.
  За результатами розгляду заяви телерадіоорганізації, Члени Національної ради одноголосно відмовили у продовженні дії ліцензії на мовлення та уповноважили Апарат Національної ради підготувати документи для оголошення конкурсу на відповідні частоти.
  Доповідав: М. Фартушний
 7. Погодити з рядом зауважень проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення».
  За словами Голови Національної ради Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення враховує усі пропозиції Президента України. Програма націлена на те щоб покращити процедуру впровадження цифрового мовлення. Проте, Національна рада вирішила рекомендувати Міністерству включити у Державну програму норми про те, що технічне забезпечення малозабезпечених верств населення у процесі впровадження цифрового мовлення та обслуговуванню технічного обладнання Концерну РРТ повинно здійснюватися за рахунок державного бюджету.
  Доповідав: В. Манжосов
 8. Погодити проект рішення НКРЗ «Про затвердження Змін та доповнень до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів».
  Відповідно до позиції Національної ради, Проект дозволить сформувати чітке визначення хто повинен надавати та отримувати висновки щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів (оскільки Концерн РРТ та орендарі передавальних засобів відмовляються це робити). Крім цього, Проект закріплює нові форми заяв для отримання висновків провайдерами програмної послуги, оскільки форма, що існує на даний момент не відповідає сучасним потребам.
  Доповідав: В. Манжосов
 9. Замовити в УДЦР висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж.
  Надійшли заяви на прорахунок FM частот в 15 населених пунктах. За словами Членів Національної ради прорахунки стосуються лише радіомовлення.
  Доповідав: Є. Баранов
 10. Внести зміни до рішення Національної ради від 27.10.2010 № 1489 Про створення Робочої групи з підготовки Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2010 рік.
  Така зміна відбулася у зв’язку з тим, що у Апараті Національної ради відбулися кадрові зміни. Так, Національна рада затвердила наступний склад Робочої групи: Новицький, Рякіна, Пушкаренко, Мироненко, Запорожець, Лівчук, Живалук.
  Доповідав: В. Манжосов
 11. Затвердити склад Колегії експертів при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.
  Національна рада затвердила наступний склад Колегії експертів: Тетяна Лебедева, Віталій Шевченко, Віктор Понеділко, Олександр Роднянський та ін.
  Доповідала: І. Опілат
 12. Затвердити План основних заходів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на І півріччя 2011 року (внутрішній план організаційної діяльності державного органу).
  План основних заходів закріплює питання засідань Національної ради, нормативного забезпечення діяльності Національної ради, фінансово-економічні питання діяльності Національної ради та ін.
  Доповідав: В. Манжосов
 13. Направити до Державного комітету телебачення і радіомовлення України доопрацьований проект Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.
  При доопрацюванні враховані зауваження Фінансово-економічного управління Національної ради. За словами Членів Національної ради вдосконалюється система розрахунку ліцензійного збору порівняно з чинним законодавством. Розміри ліцензійних зборів зменшено на 30%. Усунуто неузгодженості з Законом України «Про телебачення і радіомовлення». Разом з тим, встановлена умова, що розмір ліцензійного збору не може бути меншим однієї мінімальної заробітної плати. Для провайдерів програмної послуги не враховується загальний обсяг програм у концепції. Уточнено порядок сплати ліцензійного збору.
  Доповідала: О. Головатенко
 14. Переоформити ліцензію на мовлення ТзОВ «Володимир-Волинське АТМ «Володимир», м. Володимир-Волинський Волинської обл. (НР № 1175-м від 30.01.2004), у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення (зміна на інформаційно-просвітницький формат).
  Телерадіоорганізація відмовилася від ретрансляції ТОВ «Телеодин» і вирішила збільшити власний продукт (до 5 годин на добу).
  Доповідала: Л. Мудрак
 15. Переоформити ліцензії на мовлення ТОВ «Поверхность Спорт-ТВ», м. Київ (НР № 0929-м від 25.07.2005, НР № 0930-м від 03.05.2006), у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, параметрів супутника, оператора телекомунікації (тепер це ДП «Укркосмос»), програмної концепції (збільшено трансляцію, зменшено інформаціно-аналітичні програми).
  Доповідала: Л. Мудрак
 16. Переоформити ліцензії на мовлення АТЗТ «Українська незалежна ТВ-корпорація» (АТЗТ «УНТК», ІНТЕР +), м. Київ (НР № 0214-м від 18.06.2003, НР № 0183-м від 23.10.2001) у зв’язку зі зміною складу редакційної ради та органів управління.
  Зміни пов’язані з виходом зі складу органів управління Сергія Созановського та включенням до складу Редакційної ради Тараса Прозоровського та Володимира Зеленського.
  Доповідала: Л. Мудрак.
 17. Переоформити ліцензію на мовлення ТОВ «ТРК «Ера», м. Київ (НР № 1102-м від 30.04.2010) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення (зміна формату з розважально-інформаціного на просвітницький та зменшення дитячих програм) та зменшенням відсотку української мови до 75% (було – 100%).
  Доповідала: Л. Мудрак
 18. Переоформити ліцензію на мовлення ТОВ «Гамма-Консалтинг», м. Київ (НР № 0152-м від 20.04.2006) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення (збільшення частки національного аудіовізуального продукту, збільшення фільмопоказу).
  Доповідає: Л. Мудрак
 19. Анулювати ліцензію на мовлення ПП «ТРК «Ефір», м. Київ (НР № 1173-м від 24.12.2003) за заявою мовника у зв’язку з перепрофілюванням своєї діяльності.
  Доповідає: Л. Мудрак