Прес-центр

Щодо Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо податку на політичну рекламу №5248

29-10-2009

Автори: н.д. Заєць І.О., Костенко Ю.І., Джоджик Я.І.

Законопроектом пропонується внести зміни, які стосуються політичної реклами до Закону України «Про рекламу» та до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори».

Зокрема, пропонується ввести в рекламне законодавство визначення «політичної реклами» згідно якого — вся інформація про дії посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, які очолюють політичну партію (блок політичних партій), всеукраїнс ьку громадську організацію або входять до керівних органів партії (блоку політичних партій), всеукраїнської громадської організації, народних депутат ів України, осіб, прізвищами яких названі блок и політичних партій , політичні партії (блоки), яка не поширена відповідно до законів України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації, є політичною рекламою.

Вважаємо, що питання, які стосуються виборчого процесу, поширення передвиборної агітації, зокрема, і визначення політичної реклами повинні регулюватися виборчим законодавством, а не рекламним. Крім того, визначення «політичної реклами» вже закріплено в Законі України «Про вибори народних депутатів України».

Прийняття даного законопроекту спричинить змішування положень рекламного та виборчого законодавства та призведе до подвійного регулювання політичної реклами, оскільки трактування політичної реклами у виборчому законодавстві та у пропонованому проекті закону суттєво відрізняється.

Наголошуємо на тому, що віднесення будь якої інформації про учасників політичного процесу до політичної реклами може бути витлумачене, як обмеження права засобів масової інформації подавати будь-яку інформацію про учасників політичного процесу. Оскільки, будь-який авторський матеріал, який цілеспрямовано привертає увагу до суб‘єктів виборчого процесу, навіть якщо він і не вироблений на замовлення суб‘єкта політичного процесу та ніким не оплачений відповідно до пропонованих законопроектом змін вважається політичною рекламою.

Виходячи з положень даного законопроекту фактично забороняється висловлення власної громадської позиції стосовно політичних процесів в нашій країні без накладення на них грифу «політична реклама».

Вважаємо, що редакційна незалежність та свобода вільно оцінювати політичні процеси є фундаментальними нормами існування незалежних засобів масової інформації, без яких вони не зможуть виконувати своє призначення в суспільстві. Законопроектом обмежується така свобода оцінювання політичних процесів засобами масової інформації та ігнорується ст. 34 Конституції України, яка дозволяє вільно поширювати інформацію.

Зазначаємо, що основною рисою, яка відрізняє політичну рекламу від інших видів реклами є спонукання виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу. Якщо проаналізувати визначення політичної реклами, яке запропоноване в законопроекті то така важлива ознака, яка ідентифікує та відрізняє політичну рекламу від комерційної реклами і взагалі від будь якої інформації відсутня.

Незрозумілими залишаються і зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», якими пропонується встановити граничний розмір податку політичної реклами, який не повинен перевищувати 2 відсотків вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 5 відсотків за розміщення реклами на тривалий час.

Обґрунтування законопроекту стосовно того, що країна перебуває в фінансовій кризі, а тому наповнення бюджету повинно відбуватися за рахунок учасників політичних процесів є юридично некоректним, а відповідно, і встановлення таких необґрунтованих податків для всіх, хто якось причетний до розповсюдження будь якої інформації про учасників виборчого процесу, яка вважається політичною рекламою, не відповідає законодавству та Конституції України.

Звертаємо увагу Комітету на те, що ціллю законопроекту є покращення прозорості ведення передвиборчої агітації, проте, незрозумілим видається, як можна досягти даної цілі шляхом введення подвійного регулювання політичної реклами та накладенням необґрунтованих зборів на учасників політичного процесу.

Вважаємо, що законопроект є недосконалим і з точки зору законодавчої техніки і з точки зору правового аналізу.

Просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації рекомендувати Верховній Раді України не приймати законопроект № 5248.

Сторінка законопроекту