Прес-центр

Щодо розвитку саморегулювання в Україні

06-12-2010

І. ІТК активно підтримує розвиток саморегулювання в Україні, в тому числі щодо саморегулювання конкретних галузей економіки.

ІІ. ІТК активно бере участь в громадських обговореннях та  ініціативних групах щодо створення саморегулювання в Україні. Зокрема, ІТК є підписантом Меморандуму про наміри щодо взаємного співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні (жовтень, 2008 року).

ІІІ. Пріоритетними завданнями ІТК щодо розвитку саморегулювання в Україні є:

1. Розвиток саморегулювання галузі телебачення та реклами.

2. Створення досконалого законодавчого акту, який би визначив, що таке «саморегулювання»,  правовий механізм роботи саморегулюючих організацій та  їх правовий статус.

Серед основних положень такого законодавчого акту мають стати положення, які б визначали, що:

  • саморегулювання є альтернативним державному, способом регулювання галузей економіки;
  • саморегулювання повинно діяти в рамках в закону та бути легітимним;
  • саморегулювання може доповнювати і конкретизувати закон, але не заміняти;
  • саморегулювання може заміщувати державне регулювання;
  • визначали основні механізми діяльності саморегулюючих організацій (правила гри для гравців ринку, які входять до саморегулюючої організації,  відповідальність за невиконання правил гри між учасниками, контроль за їх виконанням);
  • саморегулюючі організації – це не тільки громадські організації, а й будь які професійні організації, які об’єдналися з метою захисту прав та інтересів своїх членів. Зокрема, серед організаційних-правових форм саморегулюючих організацій повинні бути господарські об’єднання (асоціації тощо) та об’єднання громадян. 

3. Участь в робочих та ініціативних групах по розробці та створенню нормативно-правових актів щодо впровадження саморегулювання та діяльності саморегулюючих організацій.

4. Участь в усіх заходах, що будуть проводитися за ініціативи громадськості та державних органів щодо впровадження системи саморегулювання ринку.

ІV. ІТК не підтримує ініціативи, які спрямовані на те, щоб створити жорсткий державний механізм контролю за створенням саморегулюючих організацій. Вважаємо, що при набутті  статусу саморегулюючих організацій не потрібно отримувати спеціальних дозвільних документів (дозволів, сертифікатів, тощо). Для цього достатньо мати, передбачені статутом положення, які були б спрямовані на захист та підтримку гравців ринку, які входять до такої організації. Єдиним підтвердженням статусу може стати заявочний принцип та добровільне внесення до Реєстру саморегулюючих організацій. При цьому, для набуття такого статусу достатньо лише:  вищезазначених положень статуту  та відповідна організаційно-правова форма організації.

V. ІТК готове взяти на себе ініціативу по розробці власної моделі регулювання телевізійного та рекламного ринку.

Зокрема, розробити перші саморегулюючі документи:

  • Правила розміщення спонсорства та реклами на телебаченні;
  • Кодекс мовлення;
  • Рекламний кодекс. 

. ІТК відносить себе до саморегулюючих організацій та усвідомлює свою майбутню місію як контролера виконання Правил саморегулювання між гравцями ринку, що входять до складу ІТК. Крім того, ІТК чітко усвідомлює, що і самі гравці ринку повинні бути готові нести відповідальність у разі не виконання Правил саморегулювання, які ж ними будуть створені.