Advocacy

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації №7313

26-11-2010

Відповідно до Проекту усі засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами зобов'язані розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами. Раніше такий обов’язок покладався лише на засоби масової інформації діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів (стаття 12 Закону України «Про рекламу»).

Крім цього, Проектом пропонується виключити частину другу статті 12 Закону України «Про рекламу» у такій редакції:

«Засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, що повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані надавати пільги при розміщенні соціальної реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації.».

Також Проект позбавляє Національну раду можливості виступати засновником (співзасновником) друкованих засобів масової інформації.

Сторінка законопроекту

Посилання на аналітику