Прес-центр

Щодо введення заборони на рекламу та спонсорство ліками

24-11-2010

Останнім часом від представників різноманітних центральних органів виконавчої влади та депутатів Верховної Ради України можна почути пропозиції внести зміни до законодавства України щодо введення повної заборони  реклами та спонсорування лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації у всіх видах засобів інформації, зокрема на телебаченні, пресі, зовнішній рекламі тощо.

Важливо згадати, що лише рік тому, ще напередодні останніх виборів Президента України на тлі гасел передвиборчих компаній був зареєстрований законопроект №5339 від 12.11.2009, яким пропонувалося внести зміни до Законів України «Про рекламу» та «Про лікарські засоби» з метою введення такої повної заборони. Втім, оскільки до завершення виборів він не був розглянутий, його розгляд було фактично припинено, а згодом даний законопроект було відкликано та знято з розгляду.

І саме зараз, напередодні місцевих, а в перспективі – і парламентських виборів, дана тема знов стала предметом дискусії політичних сил.

Станом на сьогодні практики застосування таких обмежень не існує у жодній з розвинутих країн світу. Чинне законодавство України та підписані міжнародні угоди передбачають лише заборону реклами лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря, а також ряд вимог та обмежень щодо змісту реклами лікарських засобів, що є стандартом максимально достатнього обмеження реклами лікарських засобів у країнах Європи та інших розвинутих країнах. Це можна побачити з таких базових документів ЄС, як Директива про аудіовізуальні медіа послуги[1] та Європейська Конвенція про транскордонне телебачення[2].

Також важливо розуміти, що реклама є інструментом підвищення обізнаності споживачів  щодо асортименту продукції, що присутня на ринку. Таке обмеження, на нашу думку, обмежує право споживачів на доступ до необхідної їм інформації про властивості лікарських засобів, можливості та варіанти як лікування, так і профілактики захворювань і ґрунтується на хибному уявленні, що громадяни беззастережно довіряють рекламі і не здатні аналізувати інформацію, що у ній подається.

Більш того, заборонивши рекламу ліків як джерело отримання інформації щодо доступних товарів і послуг на ринку, споживач зможе отримувати таку інформацію переважно лише від працівників медицини чи фармацевтичних закладів, які, на жаль, не завжди є кваліфікованими та об’єктивними. Таким чином, введення заборони реклами ліків може певним чином вступити у колізію з передбаченим Конституцією України правом на здоров’я.

Ще одним ключовим фактором є те, що реклама є важливим інструментом розвитку будь-якого ринку надання товарів та послуг, і відіграє важливу роль у підвищенні конкуренції у галузі.

Реклама лікарських засобів, послуг, фармацевтичної продукції - це значна частина доходів ЗМІ усіх форм власності. Причому ця реклама розміщується в ЗМІ, націлених як на споживачів з середніми та високими доходами, так і на людей з низькими доходами. До того ж, реклама фармацевтичних препаратів - це одна з небагатьох категорій реклами, які менш за інших постраждали від кризи. Заборона цієї реклами призведе до дуже великих втрат галузі ЗМІ, зокрема до закриття друкованих видань.

Так, за даними моніторингової компанії «Моніторинг ЗМІ», реклама фармацевтичних препаратів є третьою за обсягами реклами у друкованих ЗМІ (див. Додаток №1. таблицю: 10 сегментів з найбільшими обсягами реклами у 2009 році). Заборона цієї реклами призведе до нічим не скомпенсованих втрат видавничих компаній. Відповідно, можна прогнозувати закриття приблизно 30% тих друкованих видань, які сьогодні ще зводять кінці з кінцями.

Отже, заборона такої реклами тотожна забороні на існування для, приблизно, 30% друкованих видань.

Автори подібних законопроектів ще ніколи на наводили жодних даних досліджень або фактичних обставин, які б обґрунтовували необхідність введення таких обмежень, а оскільки практики введення такої заборони, як вже зазначалося, не існувало у інших країнах, то наслідки прийняття таких обмежень передбачити неможливо.

На нашу думку, подібні зміни навряд чи зможуть досягнути своєї мети, завдавши непропорційно більшої шкоди праву громадян на отримання інформації, рекламному ринку та фармацевтичній галузі загалом.

Наразі забороною реклами лікарських засобів не можна буде підмінити поняття, та закрити очі на відсутність відповідної системної комунікації з боку держави та Міністерства охорони здоров'я щодо профілактики, диспансеризації, щеплень та пропаганди фізкультури та спорту.

На нашу думку, для того, щоб виправити ситуацію, ініціаторам подібних законопроектів необхідно усунути більшу частину препаратів з продажу без приписів лікаря, але здається вирішити справжню проблему нікого не цікавить, адже заборона реклами – це публічний популістський захід, який зручний для політиків, але який не принесе користі ні споживачам, ні засобам масової інформації.

Додаток № 1. ТАБЛИЦЯ: 10 сегментів з найбільшими обсягами реклами в друкованих ЗМІ у 2009 році. Дані компанії «Моніторинг ЗМІ».

Сегмент, який рекламується

Бюджет, грн.

Доля,%

ЗАГАЛОМ по усім секторам

1 140 313 744

100,00%

автотранспорт

125 387 379,4

11,00%

косметика

121 252 557,9

10,63%

ліки

745 26 022,37

6,54%

розваги

66 164 884,45

5,80%

зв’язок

64 535 245,17

5,66%

торгівля

60 318 615,75

5,29%

фінанси

43 405 595,77

3,81%

парфумерія

42 645 282,78

3,74%

тютюнові вироби

41 851 933,51

3,67%

різне

41 335 387,19

3,62%

 

 


[1] http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

[2] http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_444