Advocacy

Про регулювання лобістської діяльності в Україні №7269

20-10-2010

Проект Закону про регулювання лобістської діяльності в Україні №7269 від 20.10.2010 р.

Автор: н.д. Коновалюк В.І.

Проект визначає поняття «лобіювання» як законний вплив зареєстрованих та акредитованих в установленому порядку осіб (лобістів), який здійснюється на замовлення, на органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб під час розробки і прийняття (участі у прийнятті) ними нормативно-правових актів. Лобістом визнається – зареєстрована фізична або юридична особа, яка на замовлення здійснює законний вплив на органи державної влади і місцевого самоврядування.

Положення запропонованого законопроекту поширюються виключно на правовідносини, що виникають між лобістами і органами державної влади і місцевого самоврядування та жодним чином не обмежують діяльність громадських організацій, політичних партій, релігійних організацій та інших об’єднань які представляють і захищають свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Законопроект пропонує врегулювати лобістську діяльність що здійснюється в таких органах влади державної влади та місцевого самоврядування: Верховна Рада України; Адміністрація Президента України; Кабінет Міністрів України; Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; Верховна Рада Автономної Республіки Крим;  Рада Міністрів Автономної Республіки Крим; сільські, селищні, міські, районні та обласні ради. При цьому пропонується заборонити можливість лобіювання у сферах: організації та діяльності органів виконавчої влади і основ державної служби; національної безпеки та оборони; судоустрою та судочинства; територіального устрою. Також проект Закону забороняє будь-яку лобістську діяльність в: Національному Банку України та його підрозділах; Податковій Адміністрації України та її підрозділах; Державній Митній Службі України та її підрозділах; органах судової влади; правоохоронних органах; Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Згідно із проектом, право на заняття лобістською діяльністю, надається фізичним та юридичним особам які зареєстровані в Реєстрі лобістів України та отримали Свідоцтво про право на зайняття лобістською діяльністю. Державну реєстрацію лобістів пропонується покласти на Міністерство юстиції України яке веде Реєстр лобістів України. Для проведення лобіювання в органах державної влади та місцевого самоврядування лобісти зобов’язані акредитуватися строком на один рік у таких органах влади та місцевого самоврядування. Встановлюється, що лобіст один раз на три місяці звітує перед Міністерством юстиції України про свою діяльність. Державний контроль та нагляд за діяльністю лобістів здійснює Міністерство юстиції України, правоохоронні органи, органи державної податкової служби і прокуратури та інші органи державної влади у межах своїх повноважень та у спосіб, встановлений законодавством України.  Передбачається, що лобісти здійснюють нарахування та оплату податків у загальному порядку, передбаченому чинним податковим законодавством України і не можуть користуватися будь-якою спрощеною системою оподаткування.

Сторінка законопроекту