Advocacy

Про саморегулюючі організації №4841

16-07-2009

Проект Закону про саморегулюючі організації №4841 від 16 липня 2010 року.

Автори: н.д. Кінах А.К.,Чечетов М.В., Янукович В.В., Гуреєв В.М., Комар М.С.

Законопроект базується на наступних основних принципах:

  1. добровільного об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності в саморегулюючі організації;
  2. послідовній активізації процесів дебюрократизації економіки і підтримки формування в країні цивільно-правових інститутів, націлених на закріплення добросовісної практики ведення господарської діяльності.
    Законопроект визначає основи саморегулювання як засоби самоорганізації господарюючих суб'єктів, загальні правові, економічні і фінансові норми регулювання процедур створення і функціонування саморегулюючих організацій,  найважливішими з яких є норми, що визначають вміст регулятивних повноважень СРО,  межі втручання держави в їх діяльність, державні гарантії її здійснення. Проект закону «Про саморегулюючі організації» передбачає, що шляхом послідовного створення СРО в самих різних областях підприємницької і професійної активності, розвитку «самосвідомості» таких організацій, держава «виходитиме» з сфери регулювання тих комерційних стосунків, присутність в яких державного елементу представляється зайвим і невиправданим з точки зору основних функцій державного регулювання.

Сторінка законопроекту

Посилання на аналітику