Advocacy

Про внесення змін до Закону України «Про авторське право та суміжні права» (щодо порядку збору авторської винагороди організаціями колективного управління) № 6528

15-06-2010

Автор: н.д. Ландік В.І.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 48 «Діяльність організацій колективного управління» Закону «Про авторське право і суміжні права» новим пунктом наступного змісту:

Особа, яка має намір використовувати об’єкти авторського права, може укласти договір про отримання невиключних прав на використання цих об’єктів авторського права та виплату авторської винагороди з будь-якою із організацій колективного управління правами, що взяті на облік в Україні та діють у відповідній категорії майнових прав, за виключенням випадків, коли суб’єкт авторських прав здійснює управління правами особисто або через представника. Організація колективного управління правами, якій авторська винагорода була виплачена користувачем, перераховує її суб’єктам авторського права, що передали свої права в управління іншим організаціям колективного управління правами, через ці організації. Для цих цілей розмір та порядок збору авторської винагороди встановлюється у багатосторонніх угодах, які укладаються окремо по кожній категорії майнових прав.

 Сторонами таких багатосторонніх угод мають право бути всі організації колективного управління правами, що здійснюють управління відповідною категорією майнових прав, та всі організації, що об’єднують осіб, які використовують відповідні об’єкти майнових прав. Істотними умовами багатосторонньої угоди є розмір авторської винагороди, строки її сплати та форма звітності користувача щодо обсягу використання відповідних об’єктів

 Багатостороння угода укладається в письмовій формі. Будь-яка із організацій, які мають право стати стороною багатосторонньої угоди, має право стати ініціатором її укладання шляхом направлення пропозиції про укладання багатосторонньої угоди (оферти) всім іншим організаціям, які мають право стати стороною угоди та зареєстровані на момент направлення оферти. Організація, яка стала ініціатором укладання багатосторонньої угоди зобов’язана письмово повідомити Державний департамент інтелектуальної власності про направлення оферти та надати йому копію оферти. Державний департамент інтелектуальної власності зобов’язаний оприлюднити інформацію про направлення оферти та текст оферти на офіційному сайті Державного департаменту інтелектуальної власності. Організації, які отримали оферту про укладання багатосторонньої угоди, зобов’язані надати письмову відповідь на неї протягом 2 місяців з дня отримання оферти. Копія відповіді повинна буди надіслана ініціатором всім організаціям, що отримали оферту. Не надання відповіді протягом цього строку організацією, яка отримала оферту, є прийняттям оферти. Розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні багатосторонньої угоди, вирішуються судом. У разі, якщо організація, яка має право стати стороною багатосторонньої угоди, не отримала оферту, вона вважається такою, що отримала оферту, має право направити ініціатору укладання багатосторонньої угоди відповідь на оферту та вимагати визнання її стороною переддоговірного спору щодо розбіжностей, що виникли при укладанні багатосторонньої угоди. У випадку, якщо при укладанні угоди між сторонами виникнуть розбіжності, вони вирішуються судом. До набуття чинності відповідною угодою організації колективного управління здійснюють збір авторської винагороди у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сторінка законопроекту