Advocacy

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання взаємовідносин у сфері телебачення та телекомунікацій, №6527

15-06-2010

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання взаємовідносин у сфері телебачення та телекомунікацій, №6527 від «15» червня 2010 року

Автор – н.д. Ландік В.І.

Проект Закону передбачає внесення програм телерадіоорганізацій, що здійснюють супутникове мовлення на відповідній території багатоканальної телемережі, до універсальної програмної послуги. Також в законопроекті зазначається, що «у разі, якщо після включення програм універсальної програмної послуги, у провайдера залишаються вільні канали мовлення у багатоканальній телемережі, він зобов'язаний надавати пріоритет на включення до всіх пакетів програмам телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють супутникове мовлення та виробляють національний програмний продукт»

Також передбачається внесення змін до Закону «Про телекомунікації», відповідно до яких встановлюється обов’язок оператора телекомунікацій, який використовує телекомунікаційні мережі для передавання програм телебачення, забезпечити максимальній кількості своїх абонентів у найбільш доступній для них смузі частот, доступ до програм телерадіоорганізацій, які здійснюють наземне ефірне та супутникове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, відповідно до ліцензій виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та встановлення відповідальності за порушення такої норми.

Сторінка законопроекту

Посилання на аналітику