Advocacy

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 6523

15-06-2010

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав № 6523 від «15» червня 2010 року

Автори: н.д. Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зарубінський О.О.

Законопроектом передбачені численні зміни до закону «Про авторське право та суміжні права» щодо:

 • врегулювання питань авторского права і суміжних прав (далі – проект Закону) розроблений з метою законодавчого врегулювання низки питань, пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав, серед яких:
 • приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав;
 • усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;
 • вирішення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення;
 • узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 • удосконалення норм, що стосуються колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Зміни торкаються :

 • термінологічних визначень («відеограма», «відтворення», «організація колективного управління», «розповсюдження» тощо, вводиться поняття «кабельна ретрансляція»);
 • включення у закон ряду повноважень Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав;
 • включення до виключного права автора надання дозволу або заборони на кабельну ретрансляцію;
 • прямого вказування на можливість спільного для співробітника та роботодавця володіння майновими правами на службовий твір;
 • заборони камкордингу;
 • визначення умов, за яких публічне сповіщення передач(програм) організаціями мовлення вважається таким що відбувається в Україні  та умови, відповідно до яких сигнал, що несе передачу(програму) організації мовлення вважатиметься закодованим;
 • змін в частині визначення майнових прав виконавців та виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення, в тому числі щодо обмеження їх прав з метою використання коротких уривків для повідомлення про поточні події;
 • повного оновлення правового регулювання діяльності організацій з колективного управління;
 • встановлення обов’язку телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги подавати копії договорів, укладених з уповноваженими організаціями колективного управління при подачі заяви на видачу ліцензії
 • змін та новацій щодо цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення у сфері авторського права та суміжних прав

Сторінка законопроекту

Посилання на аналітику