Advocacy

Щодо ідентифікації соціальної реклами та регулювання окремих видів рекламної діяльності політичних партій та громадських організацій №3002

21-07-2008

Проект Закону про внесення змін Закону України «Про рекламу» (щодо ідентифікації соціальної реклами та регулювання окремих видів рекламної діяльності політичних партій та громадських організацій) №3002 від «21» липня 2008 р.

Автор: н.д. Кондратюк О.К.

Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 12 Закону України  «Про рекламу» та викласти статтю 12 в наступній редакції:

 1. Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.
 2. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, крім випадків, передбачених цим Законом.
 3. У випадку, коли рекламодавцем соціальної реклами є громадська організація, питання щодо розміщення у рекламному повідомленні посилання на рекламодавця та/або об’єкти права інтелектуальної власності, що належать рекламодавцю, вирішується громадською організацією самостійно. Посилання не має займати більше 10 відсотків площі (обсягу) рекламного повідомлення.
 4. У випадку, коли рекламодавцем соціальної реклами є орган державної влади таабо орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, посилання на рекламодавця є обов’язковим. Посилання має займати 10 відсотків площі (обсягу) рекламного повідомлення.
 5. Соціальна реклама, яка розповсюджується на замовлення органу державної влади таабо органу місцевого самоврядування, їх посадових, осіб не повинна містити інформації, яка сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної політичної партії, виборчого блоку, їх програм, угод, політичних заходів, які проводяться чи підтримуються ними, керівників або членів певної політичної партії, виборчого блоку.
 6. Не вважається соціальною рекламою інформація, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, якщо така інформація слугує цілям спонукання виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу чи містить посилання на програму певної політичної партії, виборчого блоку, політичні заходи (діяльність), які проводяться чи підтримуються ними, керівників або членів певної політичної партії, виборчого блоку.
 7. На осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну рекламу, та на осіб, які передають свої майно і кошти іншим особам для виробництва і розповсюдження соціальної реклами, поширюються пільги, передбачені законодавством України для благодійної діяльності.
 8. Засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.
 9. Засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, що повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані надавати пільги при розміщенні соціальної реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації.
 10. Податок з реклами під час оплати послуг за розміщення соціальної реклами встановлюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори.

 Також, пропонується  внести ст. 12-1, яка регулюватиме рекламну діяльність політичних партій та громадських  організацій. Згідно даної статті:

 1. У період між виборами та референдумами реклама програм, політичних заходів (діяльності), керівників або членів політичної партії, виборчого блоку дозволяється на загальних умовах, встановлених Законом України «Про рекламу», за виключенням вимог щодо точності, достовірності, недвозначності, відсутності перебільшень та замовчування, а також вимог щодо регулювання законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції відносини, які виникають у зв’язку з порівняльною рекламою.
 2. Рекламодавцем реклами об’єктів, перерахованих у частині першій цієї статті, можуть бути політичні партії,  їх  обласні, міські і районні організації або інші  структурні  утворення, передбачені  статутом партії  та або громадяни України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах.
 3. Забороняється розповсюдження реклами програм, політичних заходів (діяльності), керівників або членів політичної партії від імені, але без згоди відповідної політичної партії.
 4. Сума, витрачена громадянином на рекламу, в якій наводиться інформація про програму, політичні заходи (діяльність), керівників або членів політичної партії, не може перевищувати двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
 5. Громадські організації у процесі здійснення своїх статутних завдань та цілей можуть рекламувати  свою діяльність на загальних умовах, встановлених Законом України «Про рекламу».
 6. У рекламі, рекламодавцями якої не є особи вказані в частині другій цієї статті, не допускається імітувати або копіювати партійну символіку.
 7. Реклама об’єктів, перерахованих у частині першій та п’ятій цієї статті, розміщена на замовлення політичної партії, громадської організації, а у випадках, передбачених цим Законом, – громадянином України, має бути чітко відокремлена від іншої реклами незалежно від форм чи способів розповсюдження та містити посилання на повну назву замовника,  яке  має займати не менше 10 відсотків площі (обсягу) всієї реклами.
Сторінка законопроекту
Посилання на аналітику