Advocacy

Щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення Закону України «Про рекламу» №3081

28-08-2008

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» №3081 від «28» серпня 2008 р.

Автор: Ющенко В.А., Президент України

Проект:

 

 1. Вводить визначення «телепродаж» – окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі - продажу щодо визначеного товару;
 2. До загальних вимог до реклами (ст. 8 ЗУ «Про рекламу») вводиться ч. 6, яка визначає, що телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується;
 3. Вносяться зміни до ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про рекламу», згідно яких абзац 4 пропонується викласти в наступній редакції: 
  «Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості понад 45 хвилин, може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хвилин»;
 4. Доповнюється ст. 20 ч. 6, згідно якої:
  «Телепродаж не повинен спонукати дітей  укладати договори про продаж чи оренду товарів»;
 5. До ст. 21 пропонується внести ч. 13 та ч. 14 наступного змісту:
  «13. Забороняється спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються за приписом (рецептом) лікаря. 
  14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг».
Сторінка законопроекту
Посилання на аналітику