Advocacy

Про національний культурний продукт №4298

01-04-2009

Даним законопроектом передбачено внести зміни до Закону «Про телебачення і радіомовлення», а саме до ст.9 та ст. 28:

Ст. 9 абз. 1 (у наступній редакції):
У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт, що відповідає вимогам Закону України «Про національний культурний продукт» або музичні твори  українських авторів та виконавців.

Ст. 9 (п. 4):
4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватись таких пропорцій між  національними (українськими) та іноземними програмами:програми європейського виробництва повинні становити не менше 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків – національні  телепередачі;

Даний законопроект передбачає запровадження добровільної сертифікації національного продукту, яка необхідна для його включення до 50% квоти, встановленої ст. 9 Закону «Про телебачення і радіомовлення».

Цей законопроект також передбачає:

  • внесення змін до ряду Законів у сфері оподаткування з метою надання податкових пільг;
  • створення Служби сертифікації Національного культурного продукту

Основною метою даного документу є створення засад системного підходу до протекціонізму національного культурного продукту шляхом заснування добровільної сертифікації та надання податкових пільг та грантів виробникам сертифікованого національного культурного продукту та іншим особам, що залучені у створенні, виконанні, продюсуванні, виготовленні, тиражуванні, промоції, дистрибуції, продажу і споживанні національного культурного продукту.

Сторінка законопроекту

Посилання на аналітику