Advocacy

Моніторинг ІТК за 29 червня 2021 року

30-06-2021

У цьому випуску:

 

Новий законопроект. З’явився текст раніше зареєстрованого проекту Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо дотримання норм етики народними депутатами з представниками засобів масової інформації, журналістами, акредитованими при Верховній Раді України

 

Верховна Рада України. На цьому тижні планується розглянути низку важливих для індустрії законопроектів

 

Новий законопроект.

З’явився текст раніше зареєстрованого проекту Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо дотримання норм етики народними депутатами з представниками засобів масової інформації, журналістами, акредитованими при Верховній Раді України № 5702 від 24.06.2021р.

Ініціатори: Швець С.Ф., Циба Т.В., Брагар Є.В., Санченко О.В., Шуфрич Н.І.

Проектом пропонується Доповнити Регламент Верховної Ради України статтею 51-1, передбачивши, що якщо народний депутат у приміщеннях адміністративних будинків Верховної Ради виголошує образливі слова на адресу представника засобу масової інформації, журналіста, акредитованого при Верховній Раді, такий представник засобу масової інформації, журналіст може звернутися з відповідною заявою до комітету, до предмета відання якого належить питання свободи слова, який ухвалює висновок на наявність образливих висловлювань на адресу представника засобу масової інформації, журналіста та направляє його до комітету, до предмета відання якого належать питання депутатської етики.

У таких випадках комітет, до предмета відання якого належать питання депутатської етики, на підставі висновку комітету, до предмета відання якого належить питання свободи слова, розглядає таке питання на своєму засіданні і ухвалює висновок, в якому може рекомендувати  Верховній Раді без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

29 червня –  2 липня 2021 року

(Узгоджено Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп 29 червня 2021 року)

 

Середа, 30 червня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі № 3427 від 04.05.2020р.друге читання

Ініціатори: Бардіна М.О., Жмеренецький О.С., Кравчук Є.М., Яковлєва Н.І., Мезенцева М.С., Кінзбурська В.О., Бондаренко О.В., Булах Л.В., Циба Т.В., Брагар Є.В., Овчинникова Ю.Ю., Богуцька Є.П., Любота Д.В., Михайлюк Г.О., Гринчук О.А., Копанчук О.Є., Мошенець О.В., Аллахвердієва І.В., Камельчук Ю.О., Верещук І.А., Бондар Г.В., Санченко О.В., Саладуха О.В., Гривко С.Д., Кузнєцов О.О., Мережко О.О., Микиша Д.С., Нікітіна М.В., Гришина Ю.М., Третьякова Г.М., Забуранна Л.В., Кузбит Ю.М., Коваль О.В., Совсун І.Р. Юрчишин Я.Р.,  Василенко Л.В., Лозинський Р.М., Клименко Ю.Л., Бобровська С.А., Вагнєр В.О., Васильченко Г.І., Костенко Р.В., Цабаль В.В., Железняк Я.І. Лубінець Д.В.

Проектом передбачається закріплення визначення понять дискримінаційна реклама, дискримінаційна реклама за ознакою статі. Дискримінаційна реклама забороняється. Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець.

У рекламі забороняється вміщувати зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Забороняється вміщувати твердження та/або зображення про  інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; містити зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на  сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Передбачається, що об'єднання громадян та підприємств можуть звертатися з позовом до суду в інтересах споживачів реклами у разі порушення їх прав, передбачених законодавством.

 

Четвер, 1 липня

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600 від 02.06.2021р.перше читання

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України.

Проектом, серед іншого, пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Також передбачається надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду.

Закріплюється повноваження податкових органів отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника не лише по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях.

Проектом також передбачається обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування.

Встановлюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги).

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600-1 від 11.06.2021р.перше читання

Ініціатори: Железняк Я.І., Цабаль В.В., Юрчишин Я.Р., Рудик К.О.

Проектом, серед іншого, пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень № 5600-2 від 15.06.2021р.перше читання

Ініціатори: Рубльов В.В., Вацак Г.А., Васильєв І.С., Загоруйко А.Л., Бакунець П.А., Білозір Л.М., Заблоцький М.Б., Мовчан О.В., Іванов В.І., Савчук О.В., Дунда О.А., Швець С.Ф., Аліксійчук О.В., Безгін В.Ю., Іванчук А.В., Чорний Д.С., Кучер М.І., Тістик Р.Я., Лозинський Р.М., Васильченко Г.І.

Проектом пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Також передбачається обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п’ятдесяти відсотків такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування.

Встановлюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задеклароване від’ємне значення об’єкта оподаткування за період, в якому отримано таку фінансову допомогу (безоплатно надані товари, робіти, послуги).

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень №5600-3 від 17.06.2021р.перше читання

Ініціатори: Магомедов М.С., Гриб В.О.

Проектом, серед іншого, пропонується передбачити, що положення Підпункт 140.4.4. пункту 140.4. статті 140 Податкового кодексу застосовуються протягом дванадцяти послідовних податкових (звітних) років, починаючи з податкового (звітного) року виникнення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень №5600-4 від 18.06.2021р.перше читання

Ініціатори: Сольський М.Т., Третьякова Г.М., Качура О.А., Марусяк О.Р., Клочко А.А., Шуляк О.О., Струневич В.О., Петруняк Є.В., Тимофійчук В.Я., Гривко С.Д., Тарасов О.С., Халімон П.В., Тищенко М.М., Кривошеєв І.С., Загоруйко А.Л., Аліксійчук О.В,, Лаба М.М. та інші

Проектом, серед іншого, пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Також встановлюється обмеження для великих платників податків на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років десятьма попередніми податковими періодами. При цьому таке перенесення може застосовуватись лише до податкових періодів, починаючи з 2014 року. Також законопроектом встановлюється, що для великих платників податків сума від'ємного значення об'єкта оподаткування, що виникла у період з 1 січня 2014 року до 1 січня 2022 року, непогашена станом на перше січня 2022 року позитивним значенням об’єкта оподаткування, вважається такою, що виникла станом на 1 січня 2022 року.

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень №5600-5 від 18.06.2021р.перше читання

Ініціатор: Торохтій Б.Г.

Проектом, серед іншого, пропонується підвищити ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо забезпечення стабільності бюджетних надходжень №5600-6 від18.06.2021р.перше читання

Ініціатори: Южаніна Н.П., Геращенко І.В., Климпуш-Цинцадзе І.О., Бондар М.Л., Ар'єв В.І., Іонова М.М., Синютка О.М., Величкович М.Р., Павленко Р.М., Гончаренко О.О., Княжицький М.Л., Забродський М.В., Герасимов А.В., В'ятрович В.М., Кубів С.І., Саврасов М.В., Фріз І.В., Федина С.Р.

Проектом, серед іншого, пропонується з 1 січня 2022 року запровадити податок на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств.

Пропонується з 2 січня 2022 року запровадити трирічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів, на зміну бази та/або об’єктів оподаткування, що призводить до збільшення суми податку та/або збору.

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні № 4188 від 05.10.2020р.перше читання

Ініціатор: Дунда О.А.

Проектом пропонується заборонити використання телерадіоорганізацій для трансляції висловів, що містять заперечення факту воєнної агресії Російської Федерації до України, окупації Російською Федерацією частини території України і ведення Російською Федерацією гібридної війни проти України.

Відповідальність за порушення передбачає застосування штрафу у розмірі 25 відсотків розміру ліцензійного збору. При цьому, пропонується внести зміни до ч.8 Ст.72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши замість формулювання «Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу…» - «Національна рада приймає рішення про стягнення штрафу…».

Також пропонується внести зміни до абз.1 ч.13 Ст.72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», передбачивши, що Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення якщо порушення не були усунені протягом місяця після застосування санкції у вигляді стягнення штрафу, а також у разі повторного стягнення штрафу за порушення такого самого положення Закону.