Advocacy

Моніторинг ІТК за 17 травня 2021 року

18-05-2021

У цьому випуску:

Нові законопроекти. Зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації реклами або пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації.

Верховна Рада України. На цьому тижні планується розглянути низку важливих для індустрії законопроектів.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. 19 травня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нові законопроекти 

У Верховній Раді України зареєстровані наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації реклами або пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів №5496 від 14.05.2021р.

Ініціатори: Королевська Н.Ю., Солод Ю.В., Мороз В.В., Кальцев В.Ф., Гнатенко В.С.

Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 315-1, закріпивши кримінальну відповідальність за рекламу або пропаганду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, нарковмісних рослин або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини чи їх прекурсори, в інформаційно-телекомунікаційних мережах (включаючи мережу Інтернет), на телебаченні і радіо, у засобах масової інформації і друкованих виданнях шляхом поширення зображень, цифрових знаків та (або) назв, штрих та скан-кодів, веб-адрес, облікових записів (акаунтів) у соціальних мережах та месенджерах (у тому числі іноземними мовами), а також пропаганда відомостей про засоби та методи їх розробки, виготовлення, культивування чи використання, місця їх придбання, опис будь-яких переваг у використанні окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, наркотичних рослин або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини чи їх прекурсори.

Дія цієї статті не розповсюджується на випадки розміщення відомостей про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори у спеціалізованих наукових виданнях, у науково-методичній та навчальній літературі, яка розроблена відповідно до змісту освітніх програм та затверджена закладами вищої освіти (науковими установами) у встановленому порядку, розповсюдження інформації на наукових семінарах, конференціях, симпозіумах та інших заходах наукового-практичного характеру.

2. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації № 5488 від 13.05.2021р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А.,  Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується, серед іншого, закріпити визначення поняття «нетерпимість» – відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками.

Також пропонується викласти в новій редакції статтю 161 Кримінального кодексу України, передбачивши відповідальність за публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості, а також інші умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості, а також за ті самі дії, учинені службовою особою з використанням службового становища.

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України:

18 –  21 травня 2021 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного п'ятої сесії)

 

Середа, 19 травня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 4107 від 17.09.2020р. – друге читання

Ініціатори: Потураєв М.Р., Кравчук Є.М.

Проектом вносяться зміни до положень Законів України «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19».

Пропонується внести зміни до порядку формування складу Національної ради як за квотою Верховної Ради України, так і за квотою Президента. Зокрема, для проведення відбору кандидатів на посаду члена (членів) Національної ради за квотою Президента передбачається утворення конкурсної комісії, яка вносить на розгляд Президенту України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

Передбачається, що не може бути членом Національної ради особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів відповідно до цього Закону, а також ліцензіатів у сфері електронних комунікацій.

Також вносяться зміни в частині взаємодії ліцензіатів та регулятора під час дії карантинних та обмежувальних заходів.

Зокрема, пропонується виключити положення, відповідно до якого листи та ліцензійна документація приймаються Національною радою в електронній та паперовій формі. Розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядаються виключно на засіданні Національної ради, розглядаються Національною радою після завершення карантинних та інших обмежувальних заходів або без участі ліцензіата, якщо такий ліцензіат повідомить Національну раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його представника.

Пропонується уточнення, відповідно якого відступом від умов програмної концепції вважається припинення мовлення ліцензіата, в обсязі, не більше ніж 35 відсотків від загального обсягу мовлення, визначеного ліцензією.

Закріплюється порядок проведення безвиїзних перевірок під час дії карантинних та обмежувальних заходів. Безвиїзна перевірка проводиться у разі прийняття Національною радою рішення про її призначення та за наявності обставин для призначення позапланової перевірки, визначених законодавством. У рішенні Національної ради про призначення перевірки можуть бути зазначені документи, які необхідно надати ліцензіату та які стосуються предмету перевірки, а також записи телерадіопрограм або їх частин.

Строк надання зазначених документів визначається Національною радою. Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки, у строк, визначений Національною радою, є відмовою ліцензіата у проведенні перевірки.

Безвиїзна перевірка проводиться уповноваженими особами Національної ради на підставі рішення Національної ради та наказу голови Національної ради (особи, яка виконує його обов’язки). Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки не пізніше ніж за п’ять робочих  днів до дати її проведення та оприлюднює відповідне рішення на офіційному вебсайті Національної ради.

Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять робочих днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом та оприлюднення відповідного рішення на офіційному вебсайті Національної ради.

Результати позапланової безвиїзної перевірки розглядаються на засіданні Національної ради, про що ліцензіата письмово рекомендованим листом повідомляє Національна рада не пізніш як за три календарні дні до засідання. Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою через п’ять календарних днів з моменту надсилання йому зазначеного листа. Таке засідання може проводитися без участі цих осіб тільки за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

2. Проект Закону про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності №0088 від 11.01.2021р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, вчиненої 19 листопада 2010 р. в м. Санкт-Петербурзі та ратифікованої Законом України від 21 грудня 2011 р. № 4211-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 30, ст. 355).

 

Четвер, 20 травня

1. Проект Постанови про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік № 5341 від 07.04.2021р.

Ініціатори: Потураєв М.Р., Кравчук Є.М., Рябуха Т.В., Констанкевич І.М., Богуцька Є.П., Кабанов О.Є.

Проектом пропонується взяти до відома Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік, діяльність Національної ради за звітний період визнати задовільною.

 

Засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

19 травня відбудеться чергове засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому планується розглянути наступні питання:

1. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки № 5073 від 16.02.2021р.

Ініціатор: Шмигаль Д.А., Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується на виконання прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» внести зміни до Бюджетного кодексу України, передбачивши створення державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду Державного бюджету України.

Кошти державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки будуть, у тому числі, спрямовані на культуру за рахунок отриманих доходів від плати за ліцензії на випуск та проведення лотерей.

2. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо спрямування надходжень від легалізації азартних ігор на забезпечення деяких потреб у галузі медицини, освіти та науки, культури та спорту № 5073-1 від 04.03.2021р.

Ініціатори: Стефанишина О.А., Радуцький М.Б., Цабаль В.В., Лозинський Р.М., Клименко Ю.Л., Іонова М.М., Юрчишин Я.Р., Васильченко Г.І., Геращенко І.В., Устінова О.Ю., Перебийніс М.В.,  Кузьміних С.В., Дубіль В.О.

Проектом пропонується розширити перелік джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України: плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, ліцензії на провадження діяльності з проведення парі тоталізатора на іподромі, ліцензії на випуск та проведення лотерей, ліцензії на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки, ліцензії на букмекерський пункт, ліцензії на гральний автомат, 50 відсотків отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, а також 50 відсотків отриманих доходів від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів.

Також передбачається державна підтримка сфери культури за рахунок 10 відсотків вищезазначених джерел.

3. Щодо ратифікації нової редакції Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

4. Про проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні до 2025 року.