Прес-центр

Звернення Індустріального Телевізійного Комітету щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України) №3562 від 30.11.2015 року

26-02-2016

 

Голові Верховної Ради України

Гройсману Володимиру Борисовичу

 

Керівникам депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання

 

Партії «Блок Петра Порошенка»

Луценку Юрію Віталійовичу

 

Політичної партії «Об'єднання «Самопоміч»

Березюку Олегу Романовичу

 

Політичної партії «Народний Фронт»

Бурбаку Максиму Юрійовичу

 

Політичної партії «ВО «Батьківщина»

Тимошенко Юлії Володимирівні

 

Радикальної партії Олега Ляшка

Ляшку Олегу Валерійовичу

 

Політичної партії «Опозиційний блок»

Бойку Юрію Анатолійовичу

 

 

Шановні народні депутати,

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» (надалі – «ІТК») – фахове об’єднання провідних телеканалів, що представляє інтереси телевізійної галузі України та дбає про захист своїх членів, засвідчуючи свою щиру повагу, звертається до Вас з приводу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України) №3562 від 30.11.2015 року (надалі – «Проект №3562»).

Проектом закріплюються розміри штрафних санкцій, визначаються випадки, за які до ліцензіатів застосовується санкція у вигляді стягнення штрафу. Передбачається надання Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (надалі – «Національна рада») можливості застосування санкції у вигляді стягнення штрафу за порушення ліцензіатом положень, передбачених частиною другою статті 6 або частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження. Пропонується додати до підстав для переоформлення ліцензії зміну відомостей про структуру власності заявника. Закріплюється можливість повідомлення ліцензіата про прийняте рішення шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Національної ради.

У зв’язку з тим, що Проект №3562 потребує суттєвого удосконалення, а також більш зваженого та детального опрацювання і усунення невідповідностей, на прохання авторів вказаного законопроекту ІТК надав свої пропозиції та зауваження, які б дозволили усунути недоліки та привести положення Проекту №3562 у відповідність до сучасних вимог щодо регулювання діяльності індустрії та вимог національного законодавства.

На жаль, автори Проекту №3562 не врахували зауваження та пропозиції ІТК і зареєстрували доопрацьований текст проекту, положення якого містять велику кількість недоліків і все ще потребують значного доопрацювання.

Основними зауваженнями до Проекту №3562, які потребують вирішення є:

1. Враховуючи, що структура власності не міститься ані в ліцензії, ані в додатках до неї, норму щодо зміни структури власності, як підстави для переоформлення ліцензії доцільно виключити.

Крім того, звертаємо Вашу увагу на те, що практична реалізація цієї норми неможлива, оскільки ліцензіат зобов’язаний подати заяву про переоформлення протягом 10 днів з дня виникнення підстави, тобто цю вимогу фізично неможливо виконати, особливо у разі змін, що відбуваються на рівні закордонних учасників організації, інформацію про які може бути повідомлено мовнику значно пізніше (зокрема зміна сімейного статусу або народження дитини у одного із закордонних міноритарних учасників). Слід відзначити й низький суспільний інтерес до інформація про весь ланцюг володіння та пов’язаних осіб.

У зв’язку з цим пропонуємо включити до переліку підстав для переоформлення ліцензії зміну власника ліцензіата.

2. Вважаємо необхідним переглянути положення Проекту №3562 щодо розмірів штрафних санкцій для конкретизації співмірності правопорушення та відповідних штрафів, а також щодо доцільності прив’язати розміри штрафів до розміру мінімальної заробітної плати.

Норма, відповідно до якої рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою за порушення ліцензіатом положень, передбачених частиною другою статті 6 або частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження є необґрунтованою та може стати важелем тиску на телерадіоорганізації.

Існуючий порядок застосування санкцій, закріплений у чинному законодавстві, який передбачає спочатку застосування санкції попередження і тільки якщо після винесення попередження відповідні порушення не були усунені, або якщо телерадіоорганізація отримала не менше трьох попереджень накладається штраф, є дієвим та цілком відповідає принципу справедливості, співмірності та об’єктивності застосування санкцій до порушника.

Звертаємо Вашу увагу на те, що санкції повинні бути адекватними, економічно обґрунтованими, залежати від ступеня суспільної шкідливості порушення, розміру заподіяних збитків, тривалості порушення та інших обставини, які мають значення при визначенні виду та розміру санкції.

У зв’язку з цим доцільно передбачити, що санкція у вигляді накладення штрафу застосовується незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, лише у випадку вчинення ліцензіатом наступних порушень, що мають високий рівень суспільної небезпеки:

-          заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;

-          заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;

-          пропаганда винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

-          розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів.

Особливе занепокоєння викликають деякі види порушень, визначені у Проекті №3562, за які до ліцензіатів може застосовуватися санкція у вигляді накладення штрафу, що не носять об’єктивний характер, або не містять чіткої конкретизації порушень умов ліцензування, наприклад: «необґрунтований показ насильства», «трансляція програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися».

Застосування санкції у вигляді штрафу за такі порушення не може бути об’єктивним і неупередженим, оскільки такі категорії неможливо фізично виміряти і рішення про застосування санкції залежатиме виключно від особистих поглядів і суб’єктивних суджень членів Національної ради.

Особливої уваги також потребує проблема юридично невизначеного складу правопорушення, наприклад: «порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії». Із зазначеного випливає, що штрафна санкція може застосовуватися до будь-якої телерадіоорганізації за будь-яке порушення чинного законодавства України, у тому числі і за ті порушення, які жодною мірою не стосуються сфери телебачення і радіомовлення. Наприклад, порушення термінів чи тривалості використання працівниками телерадіоорганізацій відпусток, недотримання квоти при зайнятості та соціальному захисті працівників з обмеженими можливостями, несвоєчасне підтвердження відомостей про юридичну особу, тощо можуть стати підставою для необґрунтованого, але формально вірного, застосування до телерадіоорганізації штрафної санкції за порушення інших норм законодавства України.

Окремо варто зауважити, що запропоновані розміри штрафних санкцій є необґрунтовано великими та можуть створювати ризик припинення існування ЗМІ у разі їх застосування. Разом з цим, для одиниці виміру розмірів штрафу доцільно застосовувати розмір мінімальної заробітної плати, як усталену практику визначення розмірів штрафних санкцій у законодавстві. У зв’язку з майбутньою дерегуляцією ліцензування у сфері телебачення і радіомовлення вважаємо вірним відійти від розрахунку штрафних санкцій у відсотках від розміру ліцензійного збору.

3. Пропонуємо доповнити Проект №3562 положенням, відповідно до якого рішення Національної ради про застосування санкції до ліцензіата повинно бути опубліковане у офіційному друкованому виданні, аналогічному тому, в якому публікується повідомлення про оголошення конкурсу.

З огляду на вищезазначене, запропонований Проектом №3562 законодавчий підхід до підстав та розміру юридичної відповідальності телерадіоорганізацій викликає неабияке занепокоєння, оскільки юридична невизначеність та можливість застосування санкцій щодо підстав, які не мають та не можуть мати об’єктивних критеріїв є загрозою для свободи слова. Існуючий рівень свободи слова є важливим досягненням українського суспільства, у зв’язку з чим вважаємо, що Проект №3562 не може бути прийнятий у першому читанні за основу без попереднього доопрацювання та врахування вказаних зауважень і пропозицій.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас відхилити проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України) №3562 від 30.11.2015 року, або повернути вказаний законопроект на доопрацювання автору.

 

Сподіваючись на розуміння та підтримку,

 

З повагою,

 

Виконавчий директор Асоціації

«Індустріальний Телевізійний Комітет

Сьомкін С.В.

Індустріальний Телевізійний Комітет (ІТК)— це фахове об’єднання провідних телеканалів, медійних агенцій та рекламодавців, що представляє інтереси телевізійної галузі України та дбає про захист своїх членів. Основною метою ІТК є сприяння розвитку телевізійної галузі в Україні.

У ІТК представлені: основні 4 телевізійні групи (Інтер, 1+1, Україна, StarLightMedia) та 5 канал, основні медійні групи (Publicis Groupe Media, Omnicom Media Group, ADV Group, GroupM) та агенція Media Arts Group Ukraine, і рекламодавці. Разом телеканали займають більше 78% глядацької уваги (згідно даних Nielsen).