Прес-центр

Моніторинг ІТК за 12 грудня 2013 року

12-12-2013

У цьому випуску:

Державна служба інтелектуальної власності України

Оприлюднено Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» для подальшого обговорення

 

Законопроекти на обговоренні

Сьогодні на Інтернет сайті Державної служби інтелектуальної власності України було опубліковано для громадського обговорення чергову редакцію  Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет», який розробляється Державною службою протягом останнього року. Громадське обговорення триватиме до 12 січня 2013 року.

Текст проекту -  у додатку до даного повідомлення. Документ також доступний за посиланням: http://sips.gov.ua/ua/pr121313

Проектом пропонується встановити у законодавстві механізм оперативного усунення порушень авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет та наділити нотаріусів правом засвідчувати вірність роздруківок веб-сторінок.

Запропонований механізм виглядає наступним чином:

 1. Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав (далі – заявник), який виявив порушення його прав у мережі Інтернет,  поряд з іншими способами захисту своїх прав, має право звернутись до сервісної служби (провайдер, оператор телекомунікацій, який надає послуги з розміщення веб-сайта)  із заявою про порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.

Заява має містити дані Заявника (назва та адреса), перелік відомостей щодо порушених прав (назва об’єкта авторського/суміжних прав, правові підстави наявності авторського/суміжних прав, місце їх розміщення і/або посилання на них у мережі Інтернет тощо) та  вимогу про вжиття заходів щодо припинення порушення. Заява може бути подана у письмову вигляді або електронною поштою (із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства).

До заяви додаються роздруківки веб-сторінок, що фіксують наявність на веб-сайті об’єктів авторського/суміжних прав і/або посилань на них і/або інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського/суміжних прав у мережі Інтернет, які дають можливість ідентифікувати  такі об’єкти/інформацію, а також дату і час, коли відповідні дані були зафіксовані на веб-сайті.

 1. Протягом 1 робочого дня з моменту отримання заяви сервісна служба зобов’язана направити власнику веб-сайту попередження про негайне вжиття заходів щодо припинення відповідного порушення (про що сервісна служба невідкладно інформує заявника в письмовому вигляді).
 2. Після отримання попередження власник веб-сайту зобов’язаний негайно вжити заходів щодо припинення порушення та протягом 2 робочих днів з дати отримання копій заяви та доданих до неї документів надати сервісній службі та заявнику письмову відповідь на заяву про:
  1. припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет;
  2. відсутність на сайті об’єктів, що є предметом заяви;
  3. використання об’єкта, що є предметом заяви, на законних підставах з наданням підтверджуючих документів

Відповідь на заяву подається на адресу сервісної служби та заявника у письмовому вигляді або електронною поштою (із застосуванням електронного цифрового підпису)

 1. У випадку, якщо протягом відведених 2 днів відповіді власника веб-сайту не отримано, або якщо вона отримана у неналежній формі, сервісна служба зобов’язана заблокувати адресу мережі Інтернет у вигляді цифрового та (або) символьного ідентифікаторів доменних імен, за якою здійснюється доступ до зазначеного у заяві об’єкта авторського права і (або) суміжних прав або посилання на нього, і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, одночасно повідомивши про це письмово заявника
 2. Власник веб-сайту,  адресу мережі Інтернет якого було заблоковано, має право звернутися до сервісної служби з мотивованою заявою про розблокування адреси мережі Інтернет, до якої додається копія відповіді на заяву, направлена заявнику, з доданими до неї документами. Якщо заява відповідає усім вимогам, сервісна служба протягом трьох робочих днів з моменту її отримання здійснює розблокування адреси мережі Інтернет, крім випадків, якщо Заявник протягом вказаного строку письмово повідомив сервісну службу про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності стосовно відповідного порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.
 3. За невжиття відповідальною посадовою особою провайдера, оператора телекомунікацій заходів щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет передбачені адміністративна відповідальність:
  1. Порушення строків блокування або розблокування адреси: штраф 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 грн);
  2. Ті ж самі дії, вчинені повторно протягом 1 року або здійснення відповідальною посадовою особою провайдера, оператора телекомунікацій заходів щодо зміни, приховування, видалення інформації про осіб, яким надаються телекомунікаційні послуги та які вчинили порушення: штраф 1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 грн).