Advocacy

Щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів №3396-1

30-10-2013

Автори: Ковальчук В.А., Агафонова Н.В., Різаненко П.О.

Проектом встановлюється заборона на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії партії, кандидатів у депутати, має діяти впродовж 5 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії, кандидата у депутати.

Пропонується доповнити статтю 74 Закону положеннями, якими встановлюється заборона на проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі або публічна оцінка діяльності цих партій чи кандидатів у депутати, під час проведення заходів, організованих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями. Також, уточнюються положення п. 17 Ст.74, відповідно до якого включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, забороняється - усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі, незалежно від форм чи способів їх подання.

Пропонується заборонити під час виборчого процесу використання у комерційній та соціальній рекламі прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів у депутати; назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу; повідомлень у будь-якій формі про підтримку суб’єктом виборчого процесу видовищних чи інших публічних заходів, а також привернення уваги до участі кандидатів у депутати у публічних видовищних заходах.

Встановлюється заборона припускати замовчування суспільно необхідної інформації та її перекручування, а також закріплюється обов’язок отримувати інформацію з двох або більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

Відповідно до Проекту телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов'язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї.

 Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій – суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Зазначені передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов доступу. Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій має зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь в передачі, та вартість участі у такій передачі.

Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох чи більше кандидатів чи партій – за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

Вартість участі у передачі є однаковою для усіх суб’єктів виборчого процесу і визначається обсягом ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу.

Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами.

Контроль за дотриманням вимог в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють в межах компетенції Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах.

При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованим у встановленому законом порядку.

За результатами здійснення такого контролю у разі виявлення підстав для оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх творчих працівників, що порушують законодавство про вибори, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію про виявлені порушення.

Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах здійснюється тільки після відповідної оплати друкованої площі чи ефірного часу з відповідних рахунків виборчих фондів.

Сторінка проекту