Advocacy

Щодо забезпечення прав журналістів на публікацію інтерв'ю та коментарів № 2575а

11-07-2013

автор: Княжицький М.Л.

Проектом пропонується виключити положення Закону України «Про авторське право і суміжні права», відповідно до якого опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю. Передбачається, що особа, яка дала інтерв’ю або надала інформацію, має право лише на підставі письмової заяви переглядати готову до опублікування інформацію та вимагати іі вилучення повністю та частково лише у випадках, якщо надані такою особою відомості є недостовірними, або якщо використані цитати з інтерв’ю або фрагменти з наданої інформації є перекрученими, а спосіб їх подання в передачі спотворює дійсний зміст інформації.

Відповідно до проекту журналіст має право на опублікування запису інтерв’ю, крім випадків, коли особа, яка дала інтерв’ю, до моменту опублікування запису інтерв’ю письмово висловила заперечення проти опублікування запису інтерв’ю з наведенням достатніх підстав, передбачених законом.

Також пропонується звільнити суб’єктів інформаційних відносин від відповідальності за поширення інформації, якщо поширена інформація ґрунтується на записі інтерв’ю, проти опублікування якого (як повністю так і частково) особа, яка дала інтерв’ю, не надіслала обґрунтованих заперечень з підстав недостовірності висловлених в ньому тверджень.

Оцінка: плюс

Сторінка проекту