Прес-центр

Рекомендації щодо визначення мови програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій

01-04-2008

1. Вимоги до телерадіоорганізацій, які ведуть ефірне мовлення

Телерадіоорганізації, які ведуть ефірне мовлення, мають дотримуватися вимог щодо програм і передач згідно із записом у ліцензії на мовлення з урахуванням вимог статті 10 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та інших норм чинного законодавства, що стосуються вживання мов на території України.

2.1. Загальнонаціональне мовлення (відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору)

У ліцензіях зазначається українська мова програм і передач; може вказуватися мінімальний відсоток україномовних програм і передач – від 75 до 100.

Зважаючи на побажання телерадіоорганізацій щодо можливостей планомірного оновлення програмних концепцій та поступового збільшення обсягів україномовних програм і передач власного виробництва, запровадити такі нормативи обсягів програм і передач, підготовлених українською мовою, від загальних обсягів мовлення:

  • з 1 вересня 2009 року – не менше 80 %;
  • з 1 вересня 2010 року – не менше 85 %.

В особливих умовах ліцензій зазначати, що телерадіоорганізації мають забезпечувати ці квоти також у межах окремих часових відрізків мовлення: в будні – з 18 год. до 24 год.; у вихідні та святкові дні – з 9 год. до 24 год.

Аудіовізуальні твори, які транслюються недержавною мовою, обов’язково субтитруються державною мовою.

2.2. Регіональне мовлення (трансляція телерадіопрограм більш як на половину адміністративно-територіальних утворень (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь)

У ліцензіях зазначається українська мова програм і передач; може вказуватися мінімальний відсоток україномовних програм і передач – від 75 до 100 (залежно від мовно-етнічних особливостей відповідного регіону).

Якщо визначена територія поширення телерадіопрограм охоплює не моноетнічні та етнічно неоднорідні адміністративно-територіальні утворення (менше 2/3 етнічно однорідного населення), у ліцензії на мовлення, відповідно до програмної концепції телерадіоорганізації, можуть зазначатися, крім української, інші мови програм і передач. Обсяг цих програм і передач визначається рішенням Національної ради з урахуванням відомостей останнього перепису населення в цих регіонах (додаток № 1 та інші офіційні відомості) і мовної ситуації в місцевому інформаційному просторі.

Зважаючи на результати моніторингів телерадіоінформаційного простору та результати діяльності регіональних мовників, в особливих умовах їх ліцензій Національна рада може обумовлювати дотримання мовних та інших показників (квот) в окремі часові відрізки мовлення.

2.3. Місцеве мовлення

У ліцензіях зазначається українська мова програм і передач; може вказуватися мінімальний відсоток україномовних програм і передач – від 75 до 100 (залежно від мовно-етнічних особливостей відповідного регіону).

Інші, крім української, мови зазначаються в ліцензії за побажанням телерадіоорганізацій. Визначаючи обсяг програм і передач іншими мовами, Національна рада керується відомостями останнього перепису населення в цих регіонах (додаток № 1 та інші офіційні відомості), наявністю регіонів компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин (офіційні відомості відповідних органів державної влади), та зважає на мовну ситуацію в місцевому інформаційному просторі. При цьому максимально враховуються клопотання об’єднань громадян, які опікуються розвитком національних культур.

У разі відповідного звернення теле- і радіокомпаній Національна рада має задовольнити їх пропозиції щодо поширення в конкретному місті, районі, селищі, селі програм і передач іншими, крім української, мовами в межах квот, визначених Законом України „Про телебачення і радіомовлення”.

Особливості визначення мови місцевих теле- та радіопрограм і передач у регіонах компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин, подаються в статті 3 цих Рекомендацій.

3. Мова програм і передач у регіонах компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин

При проведенні конкурсу на право мовлення в регіонах компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин (додаток № 2), Національна рада максимально враховує мовні запити цих категорій телеглядачів і радіослухачів.

Пропозиції телерадіоорганізацій щодо запису в ліцензії про місцеві програми і передачі відповідними мовами задовольняються обов’язково.

У випадках місцевого мовлення в одному місті, районі, селищі, селі, де компактно проживають особи, які вживають регіональні мови або мови меншин, на клопотання телерадіоорганізацій в їх ліцензіях на мовлення зазначаються програми і передачі мовами осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин, співвідносно з часткою цього населення (за відомостями переписів населення), в межах квот, визначених Законом України „Про телебачення і радіомовлення”.

4. Мова програм і передач власного виробництва

Відповідно до рішення Національної ради від 27.06.2002 „Щодо ведення мовлення телерадіоорганізаціями України”, програми і передачі власного виробництва ведуться державною мовою.

Іншими мовами програм і передач власного виробництва телерадіоорганізації можуть послуговуватися в місцях компактного проживання осіб, які вживають регіональні мови або мови меншин, що потрапляють під дію ратифікованих Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Обсяги цих програм і передач визначаються Національною радою і зазначаються в ліцензіях на мовлення.

5. Програми і передачі іноземними мовами

Програми і передачі іноземними мовами можуть вестися в ефірі українських теле- і радіокомпаній згідно з їх програмними концепціями, затвердженими Національною радою, та відповідними записами в ліцензіях на мовлення.

При затвердженні таких програмних концепцій Національна рада максимально враховує ситуацію в інформаційному просторі відповідного регіону, його мовно-етнічні особливості, а також закони та нормативні документи, що регламентують використання мов на території України та застосування їх у засобах масової інформації.