Advocacy

Про державну мову України, №1144

21-12-2012

автор: Катеринчук М.Д.

Відповідно до Проекту державна мова України підлягає обов'язковому використанню в усіх виначених законами сферах, зокрема:

- у діяльності загальноукраїнських і місцевих організацій телерадіомовлення, редакцій загальноукраїнських і місцевих періодичних друкованих видань, за винятком діяльності організацій телерадіомовлення і редакцій періодичних друкованих видань, заснованих спеціально для здійснення теле- та (або) радіомовлення або видання друкованої продукції мовами національних меншин або іноземними мовами;

- в рекламі;

У випадках використання у зазначених сферах, поряд з державною мовою України мов національних меншин або іноземної мови тексти українською мовою і мовами національних меншин або іноземною мовою повинні бути ідентичними за змістом і технічним оформленням, виконані розбірливо, звукова інформація (у тому числі в аудіо- та аудіовізуальних матеріалах, теле- і радіопрограмах) українською мовою і мовами національних меншин або іноземною мовою також повинна бути ідентичною за змістом, звучанням та способом передачі.

Пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про засади державної мовної політики" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 61, стор. 9, стаття 2471; зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5475-VI від 06.11.2012).

Оцінка: мінус

Сторінка проекту