Advocacy

Про нормативно-правові акти, №0922

12-12-2012

автор: Мірошниченко Ю.Р., Подгорний С.П., Шевченко А.В., Литвин Ю.О., Оробець Л.Ю. та Пінчук А.П.

Закон регулює суспільні відносини, пов’язані з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком, визначає систему, види, ієрархію нормативно-правових актів та встановлює єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб’єктів нормотворення.

Оцінка: плюс

Сторінка проекту