Прес-центр

Щодо Проекту Закону про дні вшанування пам'яті та дні жалоби, № 9187

14-11-2011

Проектом пропонується внести ряд змін, зокрема: доповнити статтю 13 Закону України «Про рекламу» частиною 10, яка забороняє розміщувати рекламу на телебаченні і радіо у дні вшанування пам'яті та загальноукраїнські дні жалоби; розширити наглядові повноваження Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (надалі – Національна рада) (ст. 14 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”) шляхом покладення на Національну раду додаткових повноважень щодо розробки та затвердження правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні вшанування пам'яті та дні жалоби.

Переконані, що питання регулювання днів трауру є необхідним у суспільстві як з морально-етичної так і з юридичної сторони, проте, таке регулювання не повинно завдавати шкоди, гарантованим Конституцією України правам і свободам.

Вважаємо, що положення даного Проекту суперечать ст. ст. 34 та 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 34 Конституції України «Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей,

для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».

Телерадіокомпанії мають право, гарантоване Конституцією, вільно на свій вибір поширювати інформацію, в даному випадку рекламу. Конституцією передбачено виключний перелік підстав, коли це право може бути обмежене, під жодну з них не підпадає реклама на телебаченні і радіо у дні вшанування пам'яті та загальноукраїнські дні жалоби.

Вважаємо, що аргументи автора Проекту в пояснювальній записці до Проекту, «що непоодинокими є випадки, коли у дні жалоби на телебаченні та радіо розповсюджується “мажорна” реклама, коли під час жалоби проводяться розважальних заходи і т.і.» є необґрунтованими, юридично некоректними та жодним чином не можуть розглядатися як серйозне пояснення для обмежень, що передбачені Конституцією України, а сам Проект, спрямований на обмеження свободи слова та свободи вільно поширювати інформацію.

Крім того, на нашу думку, Проект порушує частину 1 статті 42 Конституції України. В якій зазначено, що «кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

Рекламна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, є підприємницькою. Реклама – основне джерело доходів телеканалів та рекламних агенцій, тому не зовсім зрозуміло, чому в окремі дні право на підприємницьку діяльність, яка дозволена законом, повинно бути обмежено.

 

Враховуючи вищевикладене, просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації рекомендувати Верховній Раді України відхилити Проект Закону про дні вшанування пам'яті та дні жалоби, реєстр. № 9187 від 20.09.2011р.