Прес-центр

Щодо прийнятого Верховною Радою України Проекту Закону, що торкається прав інвалідів

30-12-2011

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» (надалі - ІТК), як об’єднання провідних телеканалів та медійних агенцій, що представляє інтереси телевізійної галузі України, звертається з проханням врахувати зауваження до нещодавно прийнятого Верховною Радою України Проекту Закону, що торкається діяльності ЗМІ. Так, на даний момент у Верховній Раді України готується на підпис Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів №8315 від 31.03.2011, автор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України (надалі - Проект).

ІТК підтримує основну мету Проекту, оскільки він покликаний забезпечити права соціально незахищених верств населення та привести національне законодавство у відповідність до положень Конвенції ООН про права інвалідів. Разом з тим, даний Проект змінює частину 2 статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та зобов’язує усі телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечувати субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм. На нашу думку, таке формулювання норми є неприйнятним, оскільки:

1.Відповідно до норм, закріплених Розділом ІІ Конституції України громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, кожному гарантується право вільного доступу до інформації (ст.34 Конституції України).

Усвідомлюючи важливість даної конституційної норми телерадіоорганізації вже, на даний момент, супроводжують ряд своїх програм сурдоперекладом. А більшість програм та передач транслюється з субтитрами. Тому вважаємо, що регулювання цього питання повинно залишитися на рівні Конституції України та не потребує введення, запропонованих Проектом зобов’язань.

2.Відповідно до інформації Українського Товариства Глухих, станом на сьогодні в Україні є усього 360 кваліфікованих перекладачів жестової мови (сурдоперекладачів), і лише незначна частина з них має досвід роботи на телебаченні, що значним чином ускладнює можливість виконання зазначених змін до законодавства.

3.Встановлення такого роду обов’язку - субтитрування та перекладу на жестову мову, може стосуватися лише державних мовників, які фінансуються з державного бюджету, а не приватних телерадіоорганізацій.

Також, варто звернути увагу на те, що даний Проект не направлявся у Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, хоча його зміст безпосередньо пов'язаний з предметом відання цього Комітету. Таким чином, процедура розгляду Проекту відбулася з порушенням Регламенту Верховної Ради України (зокрема статей 93, 111, 112 та ін.).

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що питання субтитрування та перекладу на жестову мову повинно залишитися у рамках саморегулювання приватних телерадіокомпаній, а не вводитись як додатковий обов’язок. Просимо Вас підтримати таку позицію та внести відповідно до статті 94 Конституції України та статей 132,135 Регламенту Верховної Ради України пропозицію:

  • викласти частину 2 статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в такій редакції:

«Державні телерадіоорганізації забезпечують субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, передач і програм у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.»